20.6 ºC
69.1 ºF
zachmurzenie duże, opadów brak
ZOBACZ
70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
czytaj więcej...
Zamiany od 1 marca
czytaj więcej...
Strategia Rozwoju Gdańska 2030
czytaj więcej...
Podatki i opłaty lokalne w 2015 r.
Podatki i opłaty lokalne w 2014 r.
czytaj więcej...
Aktualizacja Strategicznego Programu Transportowego (SPT) Gdańsk Południe
czytaj więcej...

Studium Zagospodarowania Gdańska

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych każdego miasta, w którym określa się gdzie można budować nowe osiedla, gdzie lokować miejsca pracy i którędy biec będą nowe arterie komunikacyjne. W Gdańsku rozpoczyna się właśnie proces przygotowania nowego Studium. Będzie to już trzeci taki dokument, jednak pierwszy raz będzie przygotowywany z bardzo szerokim udziałem mieszkańców Gdańska. Zanim Studium wejdzie w życie odbędzie się kilkadziesiąt konferencji, debat i spotkań z gadńszczanami.
Data publikacji: 2015-04-20 16:02:00

So Stay Hotel

Data publikacji: 2015-03-19 14:56:00
Zarząd GOM

Zarząd GOM

Spotkanie Zarządu stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. Urząd Miejski w Gdańsku, Długi Targ
autor: Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl
Warsztat nt. systemu ewaluacji i monitoringu

Warsztat nt. systemu ewaluacji i monitoringu

Warsztat poświęcony zasadom konstruowania systemu monitoringu i ewaluacji Strategii i Programów Operacyjnych. 30 kwietnia 2015 r.
autor: Jacek Zabłotny
TXT
«
»
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta ¤ Referat Multimedialny
ul. Nowe Ogrody 8/12 ¤ 80-803 Gdańsk