• Start
 • Wiadomości
 • Ponad 3 mln złotych na remonty w zabytkowych budynkach w Gdańsku

Ponad 3 mln złotych na remonty w zabytkowych budynkach w Gdańsku

W Kościele Polskokatolickim pw. Bożego Ciała trzeba ratować drewnianą ambonę - jedyną taką w całym mieście. W Parafii św. Brygidy trzeba wzmocnić mury, a w stoczniowym budynku dawnej kuźni miedzi i stolarni trzeba wzmocnić całą konstrukcję obiektu. Wiele zabytkowych świątyń wymaga prac przeciwwilgociowych. 18 kwietnia miejscy radni, po raz ostatni w tej kadencji, zdecydują o tym, czy i któremu budynkowi należy przyznać miejską dotację na prace remontowe i przeciwwilgociowe.
16.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu drewniana ambona przykościelna w kolorze bladoniebieskim
Drewniana, zabytkowa ambona przy kościele Bożego Ciała wymaga prac konserwatorskich
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Prawie 3,3 mln złotych na utrzymanie tożsamości miasta

Na czwartkową sesję Rady Miasta Gdańska przygotowano projekty uchwał dotyczące dofinansowania zaplanowanych już prac w zabytkowych budynkach na terenie Gdańska. Uchwały dotyczą udzielenia 22 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które przeprowadzone mają być w 2024 roku. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje dla zabytków w tym roku wynosi 3 259 300 zł. Jak co roku Miasto wspiera zarówno zabytki znane powszechnie, jak np. kościół św. Mikołaja i Bazylika Mariacka, ale także osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe i firmy.

- Wysokość tegorocznych dotacji to kwota niemal 3,3 mln zł. Natomiast suma wszystkich interwencji, które miasto Gdańsk dotychczas podjęło, jeśli chodzi o wsparcie obiektów zabytkowych, zbliża się do kwoty 50 milionów złotych - podkreśla Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. - Dla nas to jest niezwykle istotna część myślenia o tożsamości miasta. Dlatego też w uchwalonych w styczniu tego roku programach rozwoju, w ramach strategii Gdańska, pojawia się nowe przedsięwzięcie pod tytułem Dziedzictwo Historyczne.

kobieta w blond włosach w średnim wieku mówi do dziennikarskich mikrofonów, wokół niej i za jej plecami stoi trzech mężczyzn i dwie kobiety
O dotacjach miejskich i planowanych remontach w gdańskich zabytkach opowiadali podczas wtorkowego briefingu: Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska, miejskie radne: Katarzyna Czerniewska (przy mikrofonach) i Anna Golędzinowska oraz Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Sesja radnych w czwartek, we wtorek briefing

O tym, które instytucje, wspólnoty mieszkaniowe i firmy wystąpiły o dotacje na ten rok opowiadali podczas briefingu, we wtorek 16 kwietnia: Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska, miejskie radne: Katarzyna Czerniewska i Anna Golędzinowska oraz Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków. Spotkanie z dziennikarzami zorganizowano przy ul. 3 Maja, w sąsiedztwie zabytkowego kościoła Bożego Ciała. Nieprzypadkowo. Jednym z obiektów, który stara się o przyznanie dotacji, jest Kościół Polskokatolicki pw. Bożego Ciała przy ul. 3 Maja. 

Przy Wielkiej Alei Lipowej trwają badania 112 drzew

Wyjątkowa drewniana ambona przykościelna

Początki dawnego kościoła szpitalnego Bożego Ciała, znajdującego się u podnóża Góry Gradowej, sięgają XV wieku. Podobnie jak wiele budowli leżących poza murami miasta był wiele razy niszczony i ulegał pożarom. Jego dzisiejsza bryła pochodzi z 1578 r. 

Świątynia ma dwie wieże, z których starszą (zachodnią) wzniesiono w 1592 r. i pod koniec XVII wieku przebudowano. Nowszą zaś (wschodnią) wybudowano w wieku XVII. 

Wewnątrz kościoła, który uległ niewielkim uszkodzeniom podczas ostatniej wojny, jest wiele cennych malowideł, dawnej snycerki oraz XVII-wieczny ołtarz.

- Przy tym kościele znajduje się zewnętrzna ambona, która jest ewenementem w naszym mieście. Służyła do wygłaszania kazań dla osób znajdujących się na zewnątrz, poza murami kościoła. Widać gołym okiem, że wymaga ona konserwacji - zwrócił uwagę Piotr Grzelak. - Jeśli radni wyrażą zgodę to na ten obiekt przeznaczymy, jako Miasto, 370 tys. złotych. 

Po ponad 80 latach do Gdańska wrócą dwa XVIII-wieczne dzwony

na zdjęciu wnętrze kościoła, widać ołtarz bogato zdobiony z malowidłami, widać część ławek kościelnych i kilka osób w środku
Początki dawnego kościoła szpitalnego Bożego Ciała sięgają XV wieku
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W ramach tej dotacji wykonana zostanie także renowacja malowideł ściennych w prezbiterium oraz przybudówki znajdującej się obok ambony. Wykonana zostanie także izolacja pozioma przeciwwilgociowej.

- Ta ambona jest naprawdę wyjątkowa. W Gdańsku podobno były trzy takie ambony, ale zachowała się tylko ta jedna. Ta została zbudowana w 1707 r. i była wykorzystywana do głoszenia kazań dla chorych na choroby zakaźne, będących pensjonariuszami szpitala zlokalizowanego nieopodal kościoła, w zespole Bożego Ciała. Jest to bardzo ciekawy obiekt, ale i trudny do utrzymania, bo wykonany z drewna. Drewno niestety łatwo poddaje się destrukcji - dopowiadał Janusz Tarnacki, Miejski Konserwator Zabytków. - Na ten moment ambona wygląda dość skromnie. Jest pozbawiona rzeźb, które ją pierwotnie dekorowały: apostołów oraz pelikana, który karmił młode własną krwią. Mam nadzieję, że docelowy wizerunek ambony będzie uzupełniony również o te elementy - dodał.

W tej świątyni prace remontowe prowadzone są, etapami, od kilku lat. Dotąd wykonano m.in. renowację elewacji oraz wyremontowano plebanię. Przeprowadzono też renowację jednego z malowideł w prezbiterium.

Większość wniosków na dotacje remontów kościołów

Radna Katarzyna Czerniewska zwracała we wtorek uwagę na to, iż na 22 wnioski dotyczące przyznania dotacji, większość, bo 15 z nich, dotyczy prac planowanych w kościołach różnych obrządków.

- W parafii pw. Św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy, który jest kościołem obrządku grecko-katolickiego, wykonać trzeba kolejny etap prac związany z izolacją przeciwwilgociową. W rzymskokatolickim kościele Św. Mikołaja ojcowie dominikanie planują drugi etap prac przy stallach, a także renowację bocznego ołtarza Niepokalanego Poczęcia oraz obrazu przedstawiającego ukrzyżowanie św. Piotra  - wyliczała radna Katarzyna Czerniewska.

Prace izolacyjne i remontowe planowane są też w innych obiektach sakralnych:

 • W Domu Zakonnym Braci Mniejszych Kapucynów także trzeba wykonać izolację przeciwwilgociową. 
 • Natomiast w budynkach klasztornych Gdańskiego Seminarium Duchownego trzeba wyremontować dach. Pierwsze prace zostały już wykonane. Planowany jest kolejny ich etap.
 • Parafia Św. Brygidy planuje kolejne prace związane z ustabilizowaniem i wzmocnieniem murów.
 • Parafia Św. Barbary planuje kontynuację prac związanych z ułożeniem izolacji oraz wzmocnieniem murów, a także remont elewacji.
 • Prace związane z odnowieniem elewacji planuje też kontynuować Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
 • Szykuje się też remont Baszty Narożnej przy ul. Ogarnej.
na zdjęciu duży ceglany kościół z wieżą
W parafii pw Św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Bogurodzicy wykonać trzeba izolację przeciwwilgociową
Fot. Bartłomiej Borowczak / www.gdansk.pl

Wnioski o dotacje złożyły też spółki prawa handlowego:

 • Właściciele budynku dawnej kuźni miedzi i ślusarni znajdującego się na terenie stoczni Schichaua planują wzmocnienie całej konstrukcji budynku, odnowienie elewacji oraz wymianę dachu.
 • Remont ma przejść także budynek dawnych garaży elektrowozów.

Remonty planują też wspólnoty mieszkaniowe:

 • Remont planowany jest w budynku “Dom Polski”, przy ul. Stary Rynek Oliwski 8,
 • a także w zabytkowym budynku przy ul. Straganiarskiej 37.

- Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą złożyła z kolei wniosek o dotację na wykonanie dokumentacji projektowej dla prac budowlanych i remontowych wieży ciśnień przy ul. Siennickiej - poinformowała radna Katarzyna Czerniewska.

Każdy z nas może mieć wpływ na kształt Gdańska

Zabytek to ogromne wyzwanie

- Opieka nad zabytkiem to ogromne wyzwanie. Mamy tego świadomość, dlatego staramy się wspierać beneficjentów. Część dotacji to wieloletnie plany ratowania obiektów wspieranych przez miasto - podkreślała radna Anna Golędzinowska. - Co istotne, remonty zabytków to nie tylko pieniądze, ale także włożone serce i niesamowita wartość dodana, jaką jest pielęgnacja tożsamości naszego miasta.

na zdjęciu wejście do ceglanego kościoła katolickiego
W kościele Św. Brygidy trzeba wzmocnić mury
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Kto może otrzymać dotacje?

W tym roku propozycje przyznania dotacji wyglądają następująco:

 • 15 dotacji dotyczy osób prawnych kościoła, różnych obrządków, na łączną kwotę 1 953 000 zł
 • 1 dotacja dla osób fizycznych, na łączną kwotę 8 000 zł
 • 2 osoby prawne - 677 000 zł
 • 2 dotacje dotyczą wspólnot mieszkaniowych na łączną kwotę 315 000 zł
 • inne (np. organizacje społeczne - stowarzyszenia, fundacje, kluby) 2 dotacje na kwotę 324 000 zł

Wsparcie w postaci dotacji celowych może zostać udzielone na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na jakie prace można uzyskać dotacje?

Przeznaczenie dotacji określają zapisy w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki. Możliwe jest także odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.

Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków przeznaczonych do podziału.

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów