PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Portal gdansk.pl

Portal Miasta Gdańska

www.gdansk.pl
 

Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o.

Gdańskie Centrum Multimedialne


ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk

Tel. sekretariat +48 500 324 115
sekretariat.gcm@gdansk.pl

NIP 5833222796
KRS 0000651507
REGON 366033639

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 250.000,00 zł

Prezes Zarządu
Helena Chmielowiec
helena.chmielowiec@gdansk.pl

Redakcja
redakcja@gdansk.pl

Redaktor naczelny
Roman Daszczyński
roman.daszczynski@gdansk.pl

Produkcja TV i IT
Tomasz Łuczyc-Wyhowski

tomasz.wyhowski@gdansk.pl
portal@gdansk.pl

Redaktorzy serwisów tematycznych

Biznes i nauka, Gdańsk rowerowy
Izabela Biała
izabela.biala@gdansk.pl

Sport i rekreacja
Waldemar Gabis
waldemar.gabis@gdansk.pl

Nasze miasto, Aktywny senior
Kamila Grzenkowska
kamila.grzenkowska@gdansk.pl

Zdrowie, Pomoc rodzinie
Alicja Katarzyńska
alicja.katarzynska@gdansk.pl

Kultura
Agata Olszewska
agata.olszewska@gdansk.pl

Inwestycje
Robert Pietrzak
robert.pietrzak@gdansk.pl

Anna Umięcka
anna.umiecka@gdansk.pl

Edukacja
redakcja@gdansk.pl

Autorzy i źródła fotografii:
Grzegorz Mehring, Dominik Paszliński, Jerzy Pinkas, Piotr Wittman i in.

Korzystamy ze zdjęć agencji fotograficznej:
KOSYCARZ FOTO PRESS