Przy Wielkiej Alei Lipowej trwają badania 112 drzew. Na czym polegają?

Wytypowane na podstawie obserwacji drzewa wymagają szczegółowej oceny ich stanu zdrowotnego. Badania, które rozpoczęły się w połowie kwietnia mają na celu określenie zachowania statyki drzew i stanu technicznego. Wyniki posłużą do opracowania zakresu ewentualnych zabiegów.
16.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu mężczyzna w średnim wieku przeprowadza pomiar drzewa, używając do tego celu długiej, białej miarki, która jest przytwierdzona pionowo do pnia drzewa. Ubrany jest w kamizelkę odblaskową i czapkę z daszkiem, co wskazuje, że może pracować w służbach miejskich lub innej organizacji zajmującej się przestrzenią publiczną. Na drzewie widać też zieloną taśmę i jakieś urządzenie elektroniczne, co sugeruje, że pomiar może być częścią większej oceny lub badania drzewa. Tło zdjęcia jest nieostre, ale można dostrzec, że scena ma miejsce przy ulicy w zielonej, miejskiej okolicy.
Badania sędziwych lip rosnących w Wielkiej Alei w Gdańsku
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Prawie 28 tysięcy kwiatów - nowe wiosenne nasadzenia GZDiZ na miejskich rabatach

Badania drzew w Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku

Drzewa rosnące w Wielkiej Alei Lipowej, ze względu na lokalizację, nie mają łatwych warunków bytowych. Specjalistyczna diagnostyka jest konieczna, by móc określić statykę wytypowanych drzew, stan techniczny pni oraz zdrowie każdego z badanych egzemplarzy.

Metodologia badań opiera się na:

  • testach obciążeniowych – zarówno metodą elasto-inklino, jak i dynamiczną, które polegają na zbadaniu przy pomocy czujników i programu komputerowego zachowania drzew przy różnych prędkościach wiatru,
  • ocenie stanu technicznego pnia drzewa przy użyciu tomografu dźwiękowego, wykonanego na trzech wysokościach,
  • ocenie stanu zdrowotnego pnia, korony i korzeni drzew przy pomocy formularza VTA (Visual Tree Assessment).
Na zdjęciu widać kobietę w jasnozielonej kamizelce odblaskowej stojącą obok drzewa, przy której jest zamontowana miarka. Kobieta, podobnie jak mężczyzna na poprzednim zdjęciu, również wydaje się zajmować pomiarem lub badaniem drzewa. Ubrana jest w ciemną kurtkę i ma na głowie coś w rodzaju nakrycia głowy lub ochrony. W tle obserwujemy ruchliwą ulicę z przejeżdżającymi samochodami, a cała scena rozgrywa się w miejskim otoczeniu z zielonym pasem przydrożnym i liniami latarni ulicznych
Badania 112 drzew potrwają do połowy maja 2024 r.
Fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Analiza wyników badań pozwoli opracować dalsze zalecenia dla lip z Wielkiej Alei. Gotowe ekspertyzy dendrologiczne wskażą zarówno zakres działań, jak i pilność ich realizacji. Celem badań, jak i ewentualnych zabiegów jest ochrona drzew, poprawa ich żywotności i statyki, a także zapewnienie bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Badania potrwają do połowy maja.

Największy rowerowy rajd klimatyczny po raz drugi w Gdańsku! Trwają zapisy

oprac. IB

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?