Każdy z nas może mieć wpływ na kształt Gdańska

Ruszyły prace nad planem ogólnym miasta Gdańska. Dokument wskaże m.in., w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Wnioski do planu przyjmuje Biuro Rozwoju Gdańska. Może je złożyć każdy mieszkaniec, firma lub instytucja. Jest na to czas przez dwa miesiące, do 14 czerwca 2024 roku. 25 kwietnia odbędzie się natomiast w formie online spotkanie informacyjne na temat planu ogólnego.
16.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
To zdjęcie przedstawia panoramiczny widok na miejską zabudowę. W centralnej części obrazu dominują wysokie bloki mieszkalne o jednolitej konstrukcji, typowe dla urbanistyki wielu miast. Budynek po lewej stronie jest pomalowany w pionowe pasy w różnych odcieniach zieleni, podczas gdy inny blok ma kolorowe murale, dodając odrobinę sztuki i charakteru do betonowej struktury. Po prawej stronie, w oddali, widoczne są struktury przemysłowe z wielkimi żurawiami portowymi, co sugeruje, że obszar ten jest w pobliżu dużego ciała wodnego lub portu. Przez obszar przewijają się tereny zielone, a dachy pokryte czerwoną dachówką na dole zdjęcia wskazują na starszą, niższe budownictwo mieszkalne lub komercyjne. Całość kompozycji stanowi kontrast między naturą a urbanistycznym krajobrazem, a także między nowoczesnymi a tradycyjnymi stylami architektonicznymi.
Gdańsk, podobnie jak inne gminy, plan ogólny miasta musi mieć gotowy do końca 2025 r.
fot. Jerzy Pinkas/ gdansk.pl

Co to jest plan ogólny miasta?

Przyjmowanie wniosków do planu ogólnego Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) rozpoczęło w poniedziałek, 15 kwietnia.
 
Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny dla gmin, wynikający z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjętej przez parlament w 2023 roku.

Jakimi sprawami zajmą się radni Wszystko Dla Gdańska w nowej kadencji Rady Miasta?

Ma on wskazywać przeznaczenie konkretnego terenu, np. zieleń, usługi, zabudowa mieszkaniowa. Zostaną w nim także określone gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, np. szkół podstawowych czy publicznych terenów zielonych.

Jakie są różnice między planem ogólnym a studium uwarunkowań?

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Będzie on uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o  ustalenia planu ogólnego wydawane będą także decyzje o warunkach zabudowy.
 
Na zdjęciu jest plakat, który wydaje się być oficjalnym komunikatem miejskim. Na górze plakatu znajduje się trójwymiarowa grafika składająca się z kolorowych elementów przypominających kształtem puzzle. Elementy te mają różne kolory: czerwony, niebieski, brązowy i zielony, i wydają się tworzyć mapę. Poniżej tej grafiki znajduje się tekst w języku polskim. Główny tytuł brzmi: "PLAN OGÓLNY MIASTA GDAŃSKA", co sugeruje, że dokument dotyczy ogólnego planowania miejskiego Gdańska. Następuje podtytuł: "zmiany w planowaniu przestrzennym", co wskazuje na zmiany w sposobie, w jaki miasto jest projektowane lub rozwijane. Następnie plakat zachęca do składania propozycji, z określonym terminem zgłoszeń od "15 kwietnia – 14 czerwca 2024". Na dole plakatu znajduje się kod QR, który prawdopodobnie kieruje do strony internetowej z większą ilością informacji (adres brg.gda.pl), oraz logo Biura Rozwoju Gdańska obok herb miasta Gdańsk. Plakat ma prosty, ale wyraźny design, który ma na celu informowanie obywateli i zachęcanie ich do udziału w procesie planowania przestrzennego miasta.
 
mat. Biuro Rozwoju Gdańska
 
- W odróżnieniu do studium plan ogólny nie będzie wyznaczał kierunków rozwoju i wizji miasta – tę rolę przejęła Strategia Rozwoju Miasta i model funkcjonalno-przestrzenny. Plan ogólny wdraża tę politykę. Plan ogólny podzieli Gdańsk na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne - tłumaczy Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej BRG.

Wykonawca przejścia naziemnego przy dworcu Gdańsk Główny wybrany

Wśród możliwych stref będzie można wyznaczyć np. strefę usługową, komunikacyjną czy zieleni i rekreacji.

Jakich spraw mogą dotyczyć uwagi do planu ogólnego?

Wnioski do planu ogólnego miasta Gdańska powinny dotyczyć:

  • przeznaczenia terenu
  • maksymalnej wysokości budynków
  • powierzchni i intensywności zabudowy
  • minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (tj. zieleni)

Kiedy zaplanowano spotkanie informacyjne?

W czwartek, 25 kwietnia, o godzinie 17.00, odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące planu ogólnego miasta Gdańska. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formule online.

Nadaj starym przedmiotom drugie życie. Z aplikacją Czyste Miasto Gdańsk to proste

Rejestracja na to spotkanie będzie możliwa na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska.

Kiedy będzie gotowy plan ogólny Gdańska?

Zgodnie z ustawą, plan ogólny każda gmina w Polsce musi uchwalić do końca 2025 roku.
 
- To bardzo mało czasu. Pierwszym etapem prac nad planem ogólnym jest zbieranie wniosków. Przyjmujemy je przez dwa miesiące, do 14 czerwca. Liczymy na duży odzew mieszkańców. Złożone wnioski zostaną poddane analizie pod kątem zasadności, zgodności z polityką przestrzenną miasta i zakresem planu ogólnego - mówi Katarzyna Błaszkowska.
To zdjęcie przedstawia lotniczy widok na część miejską w jasny, pogodny dzień. Widzimy szereg wielopiętrowych budynków mieszkalnych, które mogą być blokami z lat 70. lub 80. Z lewej strony można zauważyć ruchliwą drogę, a w centrum - nowoczesny budynek, który prawdopodobnie jest obiektem użyteczności publicznej. Na prawo od centralnie położonego budynku wyróżnia się kościół z charakterystycznym, czerwonym dachem i stromym, wysokim szczytem. Krajobraz uzupełnia roślinność: drzewa i zielone przestrzenie pomiędzy budynkami, a w tle widać więcej urbanizacji i horyzont, który może sugerować, że jest to część większego miasta
Jedna z dzielnic Gdańska, którą z pewnością obejmie plan ogólny. Południowa część Zaspy fotografowana z lotu ptaka. Na pierwszym planie aleja Jana Pawła II, Podstawowa Szkoła Społeczna "Niedźwiednik". Po prawej kościół św. Kazimierza Królewicza, w tle biurowiec Olivia Star
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl
 
Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Ostatecznie projekt zostanie poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta Gdańska.
 
Dokument w formie cyfrowej, jednolitej dla całego kraju, będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia - grafiki i tekstu.

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku do planu ogólnego jest wypełnienie formularza online, przygotowanego przez BRG.
 
Po wypełnieniu formularza, wniosek zostanie wygenerowany i wysłany na adres Biura Rozwoju Gdańska. Nadawca otrzyma mailowo potwierdzenie złożenia wniosku.

Rozlicz PIT w Gdańsku, weź udział w loterii i wygraj nagrody

Jest również możliwość samodzielnego przygotowania wniosku lub skorzystania z szablonu Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego. W jego wypełnieniu pomoże szczegółowa instrukcja.
 

Tak przygotowany wniosek należy złożyć:

  • elektronicznie w dwóch formach poprzez: e-mail brg@gdansk.gda.pl lub platformę: ePUAP: /BRG/SkrytkaESP
  • listownie lub osobiście w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, 80-855)

Co należy zawrzeć we wniosku?

Składający wniosek zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, jeśli taki posiada.

Czas na wymianę starych pieców węglowych. Dofinansowanie czeka, nawet 100 procent

Wnioskodawca wskazuje także, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

ZOBACZ FILM WYJAŚNIAJĄCY IDEĘ PLANU OGÓLNEGO

 

Przez cały okres zbierania wniosków oraz dalszych prac nad planem ogólnym na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska funkcjonować będzie specjalna zakładka plan ogólny zawierająca aktualne informacje na temat całej procedury.

Warto również zapisać się do newslettera Biura Rozwoju Gdańska, podając swój adres mailowy w oknie „Bądź z nami na bieżąco” na stronie głównej lub w zakładce planu ogólnego.

 

TV

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-Czerwona na Górze Gradowej