• Start
  • Wiadomości
  • Czas na wymianę starych pieców węglowych. Weź dofinansowanie

Czas na wymianę starych pieców węglowych. Dofinansowanie czeka, nawet 100 procent 

Punkt Dotacyjny Biura Energetyki UMG czeka na tych mieszkańców Gdańska, którzy do ogrzewania mają stare piece i kotły węglowe - przede wszystkim tzw. bezklasowce, bowiem trzeba je wymienić do początku września br. Wymiana jest obowiązkowa i wynika z wejścia w życie uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Chodzi o to, żebyśmy się nie truli: aby systemy grzewcze nie emitowały smogu i były bezpieczniejsze dla użytkowników. 
18.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dachy starych domów jednorodzinnych, z kominów wydobywa się dym
Ustawa antysmogowa nakazuje, by do września 2024 roku wszystkie piece i kotły grzewcze poniżej 3 klasy jakości, muszą zostać wymienione
fot. Canva.com

Gdzie się zgłosić w Gdańsku?

Na całym Pomorzu w życie wchodzi antysmogowa uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czas na wymianę starych pieców, tzw. “kopciuchów”, wyznaczono w dwóch terminach:

  • do 1 września 2024 roku dla tzw. pieców bezklasowych
  • do 1 września 2026 roku dla pieców klasy 3 i 4

Wymienić można też tzw. junkersy, zmodernizować kominki. Właścicielom pieców i innych w/w urządzeń przysługują dotacje. Wystarczy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Gdańsku, by uzyskać pomoc:

KONSULTACJE

Urząd Miejski w Gdańsku

Punkt Dotacyjny Biura Energetyki

ul. Kartuska 32/34

tel. 58 768 8213, 58 323 7098, 58 323 6870

e-mail: energia@gdansk.gda.pl

Szczegóły programów można znaleźć na stronie

To adres dla mieszkańców Gdańska, ale warto mieć świadomość, że obowiązkiem wymiany pieców objęci są mieszkańcy wszystkich miast w naszym regionie. Właścicielom starych pieców przysługują dotacje i pomoc w załatwieniu formalności.

Tablica z podstawowymi informacjami zawartymi w tekście
Podstawowe informacje
UMG

Pilnuj terminów, to ważne

Dzięki aktualizacji programów dotacyjnych będzie można uzyskać nawet do 100% dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania.

Wymiana systemu ogrzewania to proces długotrwały, jednak te zmiany są nieuniknione. Od 2018 roku sprzedaż kotłów klasy jakości niższej niż 5 jest zakazana. Informacje na temat klasy jakości każdego pieca można znaleźć na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi. Każdy własciciel pieca na paliwo stałe, czyli pellet, czy węgiel, który w terminie nie wymieni swojego źródła ogrzewania na bardziej nowoczesne może zostać ukarany mandatem, bądź karą grzywny.

- Chodzi nie o to, by wlepiać mandaty, ale o to, by wymienić szkodliwe dla zdrowia piece, bo to będzie korzystne dla wszystkich - mówi Mariusz Sadłowski, dyrektor Biura Energetyki w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - Dlatego stawiamy przede wszystkim na informowanie i wspieranie mieszkańców w wymianie “kopciuchów”.

NASZA ROZMOWA Z MARIUSZEM SADŁOWSKIM:

Jakie źródło ciepła podlega wymianie?

Zapisy wojewódzkiej uchwały antysmogowej są jasne: z kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców spalających pellet, czy węgiel można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku (chodzi o najwyższą, 5 klasę jakości). 

Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. 

Te piece i kotły, które nie mają jej określonej albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić przed 1 września 2024 r. 

Oznacza to, że należy jak najszybciej zaplanować działania zmierzające do zmiany nieefektywnych systemów centralnego ogrzewania, aby w przypadku pieców poniżej 3 klasy jakości oraz bezklasowych zdążyć z wykonaniem prac przed sezonem grzewczym 2024/2025.

Duże możliwości uzyskania dotacji

Aktualizacja zapisów programów dotacyjnych, umożliwiających wymianę systemów ogrzewania, pozwoli na łączenie różnych dotacji, w tym krajowych czy lokalnych. Dzięki temu kwota dotacji może być uzupełnieniem wkładu własnego nawet do 100% inwestycji. 

Ponadto rozszerzono zakres dotacji o budynki jednorodzinne. Już nie tylko właściciele mieszkań, ale i domów jednorodzinnych będą mogli skorzystać z dotacji w wysokości 5 000 zł. 

Wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni pozostaje bez zmian (20 000 zł). Zgodnie z zapisami nowego regulaminu osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek przed rozpoczęciem wymiany źródła ogrzewania.

Widok dymiącego komina i apel o wymianę pieców
Baner promujący wymianę pieców
UMG

Junkersy. Postaw na miejską sieć 

Dodatkowo, Gdańsk jako pierwszy, wprowadza dotację na ciepłą wodę użytkową. Dzięki temu mieszkańcy ogrzewający się z miejskiej sieci ciepłowniczej (MSC) będą mogli wykorzystać również to ciepło do podgrzania wody, zamiast używać dotychczasowych tzw. junkersów. 

Dodatkowo zlikwidowane zostaną zagrożenia związane m. in. z zatruciem czadem. By rozszerzyć funkcję węzła ciepłowniczego, Urząd Miejski w Gdańsku przeznaczy dodatkowo 2 000 złotych dla właściciela domu bądź lokalu, ale także 10 000 zł dla wspólnot i spółdzielni.

Kolektory i pompy ciepła - z innych źródeł

W aktualizacji zapisów nie znajdziemy natomiast możliwości wsparcia pojedynczych inwestycji, jak kolektor słoneczny czy pompa ciepła. Są one finansowane z dedykowanych programów, takich jak Czyste Powietrze, ewentualnie wspierane bezpośrednio przez programy obsługiwane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak Moje Ciepło, czy Mój Prąd.

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku