Informator urzędowy

A
A
data publikacji: 12 listopada 2003 r.

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41

Zobacz na mapie

Książka telefoniczna


NIP 583-00-11-969

Regon (Urzędu Miejskiego) - 000598463

Regon (Miasta Gdańska) - 191675570

e-mail: umg@gdansk.gda.pl
adres www: www.gdansk.pl
adres BIP www: bip.gdansk.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Gdańsku pracuje w dniach i godzinach (zgodnie z zarządzeniem Nr 821/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 czerwca 2013 r.):

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 8:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek 8:00 - 15:00

Wyjątki:

W czwartki w godzinach od 9:00 do 14:00 nie przyjmują Klientów pracownicy:

 • Referatu Lokalowego Wydziału Gospodarki Komunalnej,
 • Referatu Dochodów Podatkowych i Referatu Dochodów Budżetowych Wydziału Finansowego,
 • Referatu Wymiaru Podatków Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
 • Referatu Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych Wydziału Budżetu Miasta i Podatków,
 • Wydziału Skarbu,
 • Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków nie przyjmuje interesantów we wtorki.

Dodatkowo w czwartki nie przyjmują interesantów wyznaczeni pracownicy Referatu Bezprzetargowej Sprzedaży Lokali i Gruntów Wydziału Skarbu oraz Referatu Zasobów Geodezyjnych Wydziału Geodezji w zakresie obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego, a także Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Powyższe wyłączenia nie dotyczą sekretariatów wydziałów, kierowników referatów oraz dyrektorów wydziałów i ich zastępców.

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek nie przyjmuje
środa 10:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00
piątek nie przyjmuje

Miejski Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów:

 • Nowy Ratusz
  ul. Wały Jagiellońskie 1
  80-853 Gdańsk
  pokój nr 103 (parter)
  tel.: 58 323 70 11
  fax: 58 305 34 52

Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w siedzibie URZĘDU MIEJSKIEGO w GDAŃSKU

e-mail: brz@gdansk.gda.pl

INFORMACJE BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

 • WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
  ul. Wyspiańskiego 9A, p. 119
  pon. – czwart. w godz. 8.00 – 16.00
  pt. w godz. 8.00 – 15.00
  tel. 058 778 60 30; tel. kom. 798 122 027