Jednostki organizacyjne miasta

A
A
Ostatnia aktualizacja: 06 lutego 2017 r.

Zobacz: Zarządzenie Nr 25/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskich służb, inspekcji i straży 338 KB