System dualny

Z dniem 1 lipca 2013r. mieszkańców Gdańska obowiązuje nowy system zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości. Z odpadów zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, wysegregowujemy odpowiednio: odpady mokre i suche.

Zasady wprowadzenia systemu dualnego zostały zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, wprowadzonego Uchwałą nr XXXII/684/12/RMG z dnia 29 listopada 2012r. (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pom. z dnia 28 czerwca 2013r., poz. 2671).

Natomiast szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w Uchwale nr XXXII/683/12/RMG z dnia 29 listopada 2012r. (tekst jednolity Dz. U. Woj. Pom. z dnia 24 czerwca 2013r., poz. 2592).

Więcej informacji na www.czystemiasto.gdansk.pl


Urząd Miejski w Gdańsku

lorek
lorek
Fot. Grzegorz Mehring
Dyrektor: Maciej Lorek

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 204
nr wew. 6810
tel.: +48 58 323 68 10
fax: +48 58 323 70 80

nagorka-kmiecik
nagorka-kmiecik
Fot. Grzegorz Mehring
Z-ca Dyrektora: Dagmara Nagórka - Kmiecik

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

pokój nr 202
tel.: +48 58 323 70 81
fax: +48 58 323 70 80

Sekretariat:
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

pokój nr 203
tel.: +48 58 323 68 86
fax: +48 58 323 70 80
e-mail : wosr@gdansk.gda.pl