Budżet Obywatelski 2017

10 mln zł
Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 34 dzielnicach
2,5 mln zł
Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie

Zagłosowało

36 971

osób

Lista zgłoszonych projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich Zobacz

Harmonogram

1 - 30 IV
4 V - 30 VI
4 V - 22 VII
do 10 VIII
12 - 25 IX
do 28 IX
przyjmowanie wniosków i dostępność konsultantów dla wnioskodawców w wydziałach i jednostkach miejskich
ocena wniosków pod kątem wykonalności
weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji przez Zespół Konsultacyjny
losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
głosowanie nad propozycjami
ogłoszenie listy wybranych projektów
Projekty zrealizowane 2014
Projekty zrealizowane 2015
Projekty zrealizowane 2016