Budżet Obywatelski 2018


11,2 mln zł
Kwota przeznaczona na projekty dzielnicowe realizowane w 34 dzielnicach
2,8 mln zł
Kwota przeznaczona na projekty ogólnomiejskie
Lista złożonych projektów

Harmonogram

20 - 28 II
1 - 31 III
3 IV - 30 VI
1 IV - 31 VII
do 10 VIII
18 IX - 2 X
do 6 X
kampania informacyjna
przyjmowanie propozycji projektów do realizacji
ocena zgłoszonych projektów pod względem możliwości ich wykonania
weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji projektów przez Zespół Konsultacyjny
losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów
głosowanie nad propozycjami
ogłoszenie listy wybranych projektów
Projekty zrealizowane 2014
Projekty zrealizowane 2015
Projekty zrealizowane 2016