POMOC- skonsultuj projekt

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO

Wydział Gospodarki Komunalnej

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sprawy dotyczące miejskiego ogrodu zoologicznego

Dominik Miłogrodzki, tel. 58 323 70 91, adres e-mail:  dominik.milogrodzki@gdansk.gda.pl

Mobilność aktywna: ścieżki rowerowe, infrastruktura rowerowa, wydarzenia rowerowe

Przemysław Kitliński, tel. 58 526 80 81, adres e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

Referat Ds. Komunikacji i Edukacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Dorota Michałka - Urbaniak, tel. 58 526 70 93, adres e-mail: dorota.michalka-urbaniak@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Urbanistyki i Architektury

Obowiązujące w Gdańsku plany zagospodarowania przestrzennego (czy planowane zadanie jest zgodne z zapisami planu)

Referat Architektury  Wrzeszcz

Judyta Szreiber - Rokicka, tel. 58 323 64 42, adres e-mail: judyta.szreiber@gdansk.gda.pl

Referat Architektury Oliwa

Aleksandra Zygan-Złoczewska, tel. 58 323 68 84, e-mail: aleksandra.zygan@gdansk.gda.pl

Referat Architektury Śródmieście

Kinga Kaniewska, tel. 58 323 64 54, adres e-mail: kinga.wolak@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wojciech Przyborowski, tel. 58 778 60 19, 603 890 726, e-mail: wojciech.przyborowski@gdansk.gda.pl

Zbigniew Szulc, tel. 58 778 60 76, zbigniew.szulc@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Rozwoju Społecznego

Zdrowie publiczne

Magda Rychlicka-Tomczyk, tel. 58 323 70 69, adres e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl

Pomoc społeczna 

Michał Miguła, tel. 58 323 67 09, adres e-mail: michal.migula@gdansk.gda.pl 

Aktywność obywatelska, inicjatywy lokalne, projekty sąsiedzkie 

Michał Zorena, tel. 58 323 67 29, adres e-mail: michal.zorena@gdansk.gda.pl

Marta Karalus, tel. 58 323 67 75, adres e-mail: marta.karalus@gdansk.gda.pl

Projekty senioralne 

Gabriela Dudziak, tel. 58 526 80 71, adres e-mail: gabriela.dudziak@gdansk.gda.pl 

Zajęcia sportowe dla dzieci, współpraca z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń, zawodów sportowych 

Damian Kuźmiński, tel. 58 526 80 25, adres e-mail: damian.kuzminski@gdansk.gda.pl

____________________________________

Wydział Środowiska

Klimat:

Celina Kowalska, tel. 58 768 82 41, adres e-mail: celina.kowalska@gdansk.gda.pl

Tomasz Hoppe, tel. 58 768 82 20, adres e-mail: tomasz.hoppe@gdansk.gda.pl

Ochrona przyrody:

Marcin Tryksza, tel. 58 768 82 11, adres e-mail: marcin.tryksza@gdansk.gda.pl

Gospodarka wodna:

Jacek Narloch, tel. 58 768 82 17, adres e-mail: Jacek.narloch@gdansk.gda.pl

_______________________________________

Wydział Skarbu

Plany sprzedaży działek, administrowanie gruntami i nieruchomościami gminnymi i Skarbu Państwa

Alina Szewczyk, tel. 58 323 66 09, e-mail: alina.szewczyk@gdansk.gda.pl

Katarzyna Potylicka, tel. 58 323 66 74, e-mail: katarzyna.potylicka@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Geodezji

Własność gruntów, prowadzenie nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Referat Zasobu Geodezyjnego

Joanna Grzywna, tel. 58 323 68 00, e-mail: joanna.grzywna@gdansk.gda.pl

Anna Bielińska, tel. 58 323 70 47, e-mail: anna.bielinska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Dorota Raczkowska, tel. 58 323 61 68, e – mail: dorota.raczkowska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Wydział Programów Inwestycyjnych

Beata Orłowska beata.rolowska@gdansk.gda.pl     

Rafał Gajewski rafal.gajewski@gdansk.gda.pl

________________________________________

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

tel. 58 524 46 06, 58 524 46 07

e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

www.gzdiz.gda.pl

Fb: facebook.com/GZDiZ

 Dział Dróg : Utrzymanie dróg, modernizacje i remonty dróg i chodników

Wiesław Szańca, tel. 58 524 45 41, adres e-mail: wieslaw.szanca@gdansk.gda.pl

Dział Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych: Utrzymanie urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych)

Małgorzata Kolesińska, tel. 58 524 46 17 malgorzata.kolesińska@gdansk.gda.pl  

Mateusz Klęczar, tel. 58 558 95 66  mateusz.kleczar@gdansk.gda.pl 

Dział Zieleni : Utrzymanie zieleni miejskiej

Joanna Kowalewska, tel. 58 524 45 62, adres e- mail: joanna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Henryk Chorążewicz,  tel. 58 524 45 64, adres e-mail: henryk.chorazewicz@gdansk.gda.pl  

Dział Inżynierii Ruchu: Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmiany w organizacji ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna (drogi wewnętrzne)

Maciej Cybulski, tel. 58 558 98 12, adres e-mail: maciej.cybulski@gdansk.gda.pl

Agata Lewandowska, tel. 58 558 98 13, adres e-mail: agata.lewandowska2@gdansk.gda.pl

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej: Infrastruktura – wiaty przystankowe

Jarosław Tarczyński, tel. 58 558 95 24, adres e-mail: jaroslaw.tarczynski@gdansk.gda.pl

Dział Energetyczno - Teletechniczny: Oświetlenie ulic

Bogusław Nadolny, tel. 58 558 97 44, adres e-mail:  boguslaw.nadolny@gdansk.gda.pl

Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej : Zagospodarowania przestrzeni publicznej, w szczególności zieleni miejskiej i wyposażenia w elementy małej architektury

Marta Gibczyńska, , tel. 58 524 46 15, adres e-mail: marta.gibczynska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

tel. 58 320 51 00

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

www.drmg.gdansk.pl

Fb: facebook.com/drmg.gdansk

Szacowanie kosztów inwestycji, określanie zakresu prac niezbędnych do realizacji inwestycji/działania

Mariusz Żukowski, tel. 320 51 01, adres e-mail: mariusz.zukowski@gdansk.gda.pl

Sabina Szostek, tel. 58 320 51 39, e-mail: sabina.szostek@gdansk.gda.pl

________________________________________

Zarząd Transportu Miejskiego

tel. 58 520 57 00

e-mail: ztm@gdansk.gda.pl

www.ztm.gda.pl

Fb: facebook.com/ZarzadTransportuMiejskiegowGdansku

Wszelkie sprawy związane z organizacją komunikacji miejskiej

Dorota Kuś, tel. 58 520 57 46,  adres e-mail: dorota.kus@gdansk.gda.pl

______________________________________________________________________________

Biuro Rozwoju Gdańska

tel. 58 308 44 44

e-mail: brg@gdansk.gda.pl

www.brg.gda.pl

Fb: facebook.com/BiuroRozwojuGdanska

Plany zagospodarowania przestrzennego w opracowywaniu, informacja o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planie ogólnym

Konsultacje projektów zgodnie z podziałem na dzielnice urbanistyczne zawartym na mapie na stronie głównej Biura Rozwoju Gdańska: https://www.brg.gda.pl/

Zespół Urbanistyczny Oliwa

tel. (58) 308-44-53

e-mail: dorota.kucharczak@gdansk.gda.pl

Zespół Urbanistyczny Południe

tel. (58) 308-44-75

e-mail: agnieszka.ostrzycka@gdansk.gda.pl

Zespół Urbanistyczny Port

tel. (58) 308-44-21

e-mail: ilona.bogdanska@gdansk.gda.pl

Zespół Urbanistyczny Śródmieście

tel. (58) 308-44-79

e-mail: monika.rosciszewska@gdansk.gda.pl

Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz

tel. (58) 308-44-97

e-mail: irena.grzywacz@gdansk.gda.pl

Zespół Urbanistyczny Zachód

tel. (58) 308-44-91

e-mail: malgorzata.momont@gdansk.gda.pl

Gminny Program Rewitalizacji

tel. (58) 308-44-28

e-mail: rewitalizacja@gdansk.gda.pl

Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Zieleni, Gdańska Polityka Wodna

tel. (58) 308-44-35

e-mail: anna.fikus-wojcik@gdansk.gda.pl

Tematy ogólne

Milena Radziszewska, tel. 58 308 42 57, adres e-mail: milena.radziszewska@gdansk.gda.pl

________________________________________

Gdańskie Nieruchomości

tel. 58 524 10 16, 58 341 76 83

e-mail: sekretariat@nieruchomoscigda.pl

www.nieruchomoscigda.pl

Fb: facebook.com/estategda

Analiza terenu pod kątem jego własności i założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w kontekście zaplanowanych działań. Szczególną pomoc mieszkańcy otrzymają w zakresie możliwości wybudowania/zorganizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz przestrzeni sąsiedzkich, stanowiących alternatywę dla konkursów miejskich ukierunkowanych na zagospodarowywanie terenów przeznaczonych tylko dla konkretnych podmiotów (np. wspólnot mieszkaniowych, którym przysługuje roszczenie wynikające z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Dział Nadzoru Właścicielskiego

Joanna Kuczabska, tel. 58 345 08 56, adres e-mail: joanna.kuczabska@nieruchomoscigda.pl

Natalia Giedziewicz, tel. 58 345 08 19 adres e-mail: natalia.giedziewicz@nieruchomoscigda.pl

Wiktoria Kamińska tel. 58 345 08 19     adres e-mail: wiktoria.kamińska@nieruchomoscigda.pl

________________________________________

Gdański Ośrodek Sportu

tel. 58 524-34-73, 501-596-316

e-mail: biuro@sportgdansk.pl

www.sportgdansk.pl

Fb: facebook.com/GdanskiOsrodekSportu

Obiekty sportowe

Rafał Łagoda, tel. 58 300-05-03, 517-806-560, adres e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl

Zajęcia sportowe, rekreacyjne

Radosław Szauer, tel. 58 511-01-09, 517-806-524, adres e-mail: radoslaw.szauer@sportgdansk.pl

________________________________________

Gdańskie Wody

tel. 58 323 34 00

e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl

www.gdanskiewody.pl

Fb: facebook.com/gdanskiewody

Karol Jarka, adres e-mail: k.jarka@gdanskiewody.pl

________________________________________

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna

tel. 58 326 67 00

e-mail: giwk@giwk.pl

www.giwk.pl

Fb: facebook.com/giwkpl

Dział Obsługi Inwestorów

Dorota Godzina, tel. 58 321 97 73, adres e-mail: dgodzina@giwk.pl

________________________________________