Alan Aleksandrowicz, były wiceprezydent Gdańska, wiceprezesem portu morskiego

Alan Aleksandrowicz, były wiceprezydent Gdańska, a w ostatnich latach prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, dołącza do spółki Port Gdańsk. Został wiceprezesem zarządu ds. finansowych. Stanowisko obejmie za niecały miesiąc, 20 maja 2024 r. Rada Nadzorcza portu morskiego zdecydowała o jego wyborze 26 kwietnia, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
26.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu mężczyzna w średnim wieku, łysy, w szarej marynarce, mówi do mikrofonu
Alan Aleksandrowicz, były wiceprezydent Gdańska, a ostatnio prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Porcie Gdańsk
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Kim jest Alan Aleksandrowicz?

Alan Aleksandrowicz z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Dotychczas piastował stanowisko prezesa zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). Współtworzył Amerykańską Szkołę Prawa - wspólne przedsięwzięcie Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Illinois Institute of Technology Chicago-Kent College of Law.

Z gospodarką związany jest niemal od początku swojej drogi zawodowej, którą rozpoczął w 1994 r. w Ośrodku Doradztwa i Ekspertyz Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego, a następnie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na różnych stanowiskach, w tym naczelnika i wicedyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej. Pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

W latach 1999-2003 był wicekonsulem i kierownikiem działu prawnego w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Od 2004 do 2009 r. kierował gdańskim Centrum Obsługi Biznesu.

Prezes InvestGDA, wiceprezydent Gdańska

Był inicjatorem powołania Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA), a potem dwukrotnie jej prezesem. W międzyczasie, przez 3 lata, był zastępcą prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz - na tym stanowisku zajmował się m.in. inwestycjami. W maju 2022 r. ponownie został prezesem InvestGDA.

Głównym zadaniem Agencji jest komercjalizacja oraz aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w strategicznych punktach miasta, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Gdańsk.

Nowy wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk działa też w Związku Miast i Gmin Morskich oraz w Gdańskiej Radzie Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Gdańska, której to przewodniczy.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. medalem „Stulecia Niepodległości”, odznaczeniem ministra gospodarki „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, odznaczeniem Pracodawców Pomorza „Za zasługi dla pracodawców Pomorza”.

Za nami pierwsze spotkanie w sprawie planu ogólnego Gdańska

Nowy zarząd portu morskiego w Gdańsku

Przed miesiącem, 26 marca, Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko prezeski Portu powołała dr hab. Dorotę Pyć, kierowniczkę Katedry Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, zaś na stanowisko wiceprezesa ds. infrastruktury - Krzysztofa Kaczmarka.

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów