Za nami pierwsze spotkanie ws. planu ogólnego Gdańska. Zgłoś uwagi do dokumentu do 14 czerwca

Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało w czwartek, 25 kwietnia, otwarte spotkanie informacyjne poświęcone planowi ogólnemu miasta. To nowy dokument planistyczny, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Dyskusja w formule online trwała dwie godziny. Wysoka frekwencja - w spotkaniu uczestniczyły 104 osoby - pokazuje, że zmiany związane z planowaniem przestrzennym interesują wielu mieszkańców Gdańska. Wnioski do planu ogólnego miasta można zgłaszać do 14 czerwca.
26.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie przedstawia szerokokątny, lotniczy widok na miejski krajobraz. Obszar jest gęsto zabudowany i składa się z mieszanki budynków mieszkalnych, w tym wieżowców oraz niższych, bardziej tradycyjnych struktur mieszkaniowych. Różnorodność stylów architektonicznych sugeruje, że budynki powstały w różnych okresach rozwoju miasta. W tkaninie miejskiej widać liczne przestrzenie zielone, takie jak podwórza, małe parki i aleje drzew przy ulicach. Paleta kolorów jest dość stonowana, dominują odcienie bieli, beżu i szarości, co może świadczyć o pochmurnej pogodzie. W oddali zarysowuje się większe akwen wodny, być może jezioro lub morze, co dodaje uroku miejskiej panoramie. Drogi i ścieżki w tej przestrzeni są zorganizowane w sposób zapewniający płynność ruchu dla pojazdów i pieszych.
Na zdjęciu panorama z tarasu widokowego na szczycie wieżowca Olivia Star
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl

Jaka jest idea planu ogólnego?

Spotkanie informacyjne rozpoczęła prezentacja poświęcona zmianom w planowaniu przestrzennym wynikającym z ubiegłorocznej nowelizacji ustawy przyjętej przez parlament. Ich częścią jest konieczność opracowania przez każdą gminę w Polsce planu ogólnego.
 
Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, tłumacząc, czym jest plan ogólny i jak przebiegają prace nad tym dokumentem, odwoływała się do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus oraz uchwalonych w styczniu 2024 roku Programów Rozwoju.
 
- Plan ogólny będzie się znacząco różnił od obowiązującego obecnie studium. Wizja rozwoju miasta, która będzie odwzorowana w tym dokumencie, opiera się na strategii i modelu funkcjonalno-przestrzennym zawartym w strategii. Zadaniem planu ogólnego jest ustalenie parametrów i stref urbanistycznych, czyli określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów - wyjaśniała dyrektor BRG.

16 nowych wiat śmietnikowych w Śródmieściu. Sprawdź przy jakich ulicach

Plan ogólny ma także zawierać zapisy dotyczące gminnych standardów urbanistycznych:
 
  • intensywności
  • wysokości i powierzchni zabudowy
  • minimalnej powierzchni biologicznie czynnej

Jak złożyć wniosek do planu ogólnego?

Podczas spotkania omówiona została także procedura składania wniosków do planu ogólnego.
 
Właśnie trwa I etap prac nad tym dokumentem, w ramach którego Biuro Rozwoju Gdańska przyjmuje wnioski mieszkańców, firm i instytucji.

Patriotyczne uroczystości w Gdańsku od 1 do 9 maja. Wspólna celebracja tradycji i wartości

Wniosek może złożyć każdy zainteresowany, także osoby, które nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi
nieruchomości objętej wnioskiem.
 
- Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku do planu ogólnego jest wypełnienie formularza online, przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska – wyjaśniała podczas spotkania Magda Zaborowska z Zespołu Komunikacji Społecznej.
 
Na plakacie widnieje trójwymiarowa układanka puzzle, której poszczególne części są w różnych kolorach: czerwonym, niebieskim, brązowym i zielonym. Na jednym z elementów puzzle znajduje się mały, czerwony kształt przypominający okrąg. Nad puzzlami widnieje czarny napis "PLAN OGÓLNY MIASTA GDAŃSKA". Poniżej, mniejszą czcionką, znajduje się informacja "zmiany w planowaniu przestrzennym" oraz wezwanie do zgłaszania propozycji w okresie od "15 kwietnia – 14 czerwca 2024". W dolnej części plakatu znajduje się kod QR i informacja "więcej informacji brg.gda.pl", co wskazuje na to, że dla dodatkowych informacji należy odwiedzić tę stronę internetową lub zeskanować kod. Na dole plakatu widoczne jest logo miasta Gdańsk i nazwa "Biuro Rozwoju Gdańska".
 
mat. Biuro Rozwoju Gdańska
 
Na stronie internetowej internetowej BRG jest już aktywna specjalna zakładka plan ogólny. Przez cały okres przygotowywania tego dokumentu, tj. około dwa lata, będą tu publikowane aktualności dotyczące przebiegu prac oraz prowadzonych konsultacji.
 
Warto również zapisać się do newslettera Biura Rozwoju Gdańska, podając swój adres mailowy w oknie „Bądź z nami na bieżąco” na stronie głównej lub w zakładce planu ogólnego.

Jesteś aktywnym obywatelem? Aplikuj do Strefy Społecznej w ramach Święta Wolności i Praw Obywatelskich

Z prezentacją z czwartkowego spotkania wraz z omówieniem można się zapoznać bądź do niej wrócić za pośrednictwem strony Biura Rozwoju Gdańska. Materiał jest dostępny w zakładce plan ogólny jako jeden z dokumentów dotyczących I etapu prac.

O co pytali mieszkańcy?

Podczas spotkania możliwe było także zadawanie pytań. Uczestników interesowały m.in. różnice między planem ogólnym a obowiązującym obecnie studium, możliwości zachowania i ochrony terenów zielonych, rozwiązania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych czy planowane lokalizacje w Gdańsku terenów produkcyjnych.
 
Mieszkańcy pytali również o zakres planu ogólnego w kontekście rozwoju infrastruktury transportowej: powstawania nowych dróg, mostów i linii tramwajowych – czy plan ogólny będzie zawierał zapisy z tym związane.
 
Padały także pytania o zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z wejściem w życie planu ogólnego - mieszkańców interesował sposób i termin rozpatrzenia złożonych wcześniej wniosków o zmianę studium oraz planów miejscowych.

Komunikacja miejska w majowy weekend. Startują także linie sezonowe

Zgodnie z ustawą, plan ogólny każda gmina w Polsce musi uchwalić do końca 2025 roku.
 
Plan ogólny będzie dostępny jedynie w formie elektronicznej. To zupełnie nowy sposób prezentacji w porównaniu do istniejących dokumentów jak np. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, którego wydruk w skali 1:10 000 jest dostępny dla mieszkańców w Biurze Rozwoju Gdańska.
 
oprac. RP

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku