Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy aktualny wykaz obsługiwanych biletów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców (ZOM). Czas obsługi danego numeru jest wartością orientacyjną wyliczoną na podstawie ilości oczekujących klientów.
Aktualny stan wykazu z godziny: 17:13, 16.08.2017 roku.

Automatyczne odświeżenie nastąpi za:
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
A-REJESTRACJA POJAZDÓW
Obsługiwany numerek
A150
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJESTR.
Obsługiwany numerek
B202
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-PRAWA JAZDY
Obsługiwany numerek
C472
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
E
Obsługiwany numerek
E0
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F-DOWODY OSOBISTE-PRZYJMOWANIE
Obsługiwany numerek
F154
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G-DOWODY OSOBISTE-WYDAWANIE
Obsługiwany numerek
G466
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
H-EWIDENCJA LUDNOŚCI
Obsługiwany numerek
H594
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
I-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Obsługiwany numerek
I860
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2
ul. Milskiego 1
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
A-EWIDENCJA LUDNOSCI, MELD., PESEL
Obsługiwany numerek
A104
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B-DOWODY OSOBISTE-PRZYJMOWANIE
Obsługiwany numerek
B474
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-DOWODY OSOBISTE-WYDAWANIE
Obsługiwany numerek
C793
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
E
Obsługiwany numerek
E0
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F-WNIOSKI O WYDANIE ODPISÓW AKTU
Obsługiwany numerek
F82
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G-REJESTRACJA URODZEN
Obsługiwany numerek
G157
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
H-ODBIÓR ODPISÓW Z KSIĄG USC
Obsługiwany numerek
H0
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
J-REJ. ZGONOW
Obsługiwany numerek
J0
Osób w kolejce: 14
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
K-REJ. MAŁŻEŃSTW
Obsługiwany numerek
K825
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
A - DZIAŁALN.GOSP. POTW. PROFILU ePUAP
Obsługiwany numerek
A44
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B - EWID. LUDNOŚCI, MELD., PESEL
Obsługiwany numerek
B153
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C - DOWODY OSOBISTE
Obsługiwany numerek
C389
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 1
Średni czas oczekiwania: 0 min
I - PRZYJMOWANIE KORESPONDENCJI
Obsługiwany numerek
i22
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
E - REJESTRACJA POJAZDÓW
Obsługiwany numerek
E513
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F - POTWIERDZENIE OPŁATY PO EGZAMINIE
Obsługiwany numerek
F616
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G - PRAWO JAZDY- ZATRZ,COFN,PRZYW
Obsługiwany numerek
G733
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
H - ODBIÓR DOWODU REJ.
Obsługiwany numerek
H822
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
J - OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW
Obsługiwany numerek
J910
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
K - KASA - OPŁATY
Obsługiwany numerek
K0
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min