Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy aktualny wykaz obsługiwanych biletów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców (ZOM). Czas obsługi danego numeru jest wartością orientacyjną wyliczoną na podstawie ilości oczekujących klientów.
Aktualny stan wykazu z godziny: 03:05, 23.01.2018 roku.

Automatyczne odświeżenie nastąpi za:
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
A-REJESTRACJA POJAZDÓW
Obsługiwany numerek
A110
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJESTR.
Obsługiwany numerek
B374
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-PRAWA JAZDY
Obsługiwany numerek
C471
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
E
Obsługiwany numerek
E0
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F-DOWODY OSOBISTE-PRZYJMOWANIE
Obsługiwany numerek
F112
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G-DOWODY OSOBISTE-WYDAWANIE
Obsługiwany numerek
G416
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
H-EWIDENCJA LUDNOŚCI
Obsługiwany numerek
H608
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
I-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Obsługiwany numerek
I932
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2
ul. Milskiego 1
A-REJESTRACJA POJAZDÓW
Obsługiwany numerek
A089
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B-WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
Obsługiwany numerek
B647
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-TRANSPORT DROGOWY
Obsługiwany numerek
C720
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
A-EWIDENCJA LUDNOSCI, MELD., PESEL
Obsługiwany numerek
A112
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B-DOWODY OSOBISTE-PRZYJMOWANIE
Obsługiwany numerek
B463
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-DOWODY OSOBISTE-WYDAWANIE
Obsługiwany numerek
C734
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F-WNIOSKI O WYDANIE ODPISÓW AKTU
Obsługiwany numerek
F172
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G-REJESTRACJA URODZEN
Obsługiwany numerek
G43
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
H-UZNANIE OJCOSTWA
Obsługiwany numerek
H0
Osób w kolejce: 3
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 129 min
I-WPISY ZAGRANICZNYCH AKTÓW
Obsługiwany numerek
I17
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 1
Średni czas oczekiwania: 0 min
J-ZGŁOSZENIE ZGONU
Obsługiwany numerek
J50
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
K-REJ. MAŁŻEŃSTW
Obsługiwany numerek
K29
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
A - DZIAŁALN.GOSP. POTW. PROFILU ePUAP
Obsługiwany numerek
A19
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B - EWID. LUDNOŚCI, MELD., PESEL
Obsługiwany numerek
B146
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C - DOWODY OSOBISTE
Obsługiwany numerek
C368
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
E - PRAWA JAZDY-SKŁADANIE,ODBIÓR
Obsługiwany numerek
E509
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F - POTWIERDZENIE OPŁATY PO EGZAMINIE
Obsługiwany numerek
F634
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G - PRAWO JAZDY- ZATRZ,COFN,PRZYW
Obsługiwany numerek
G741
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min