Szanowi Państwo, poniżej prezentujemy aktualny wykaz obsługiwanych biletów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w wybranym Zespole Obsługi Mieszkańców (ZOM). Czas obsługi danego numeru jest wartością orientacyjną wyliczoną na podstawie ilości oczekujących klientów.
Aktualny stan wykazu z godziny: 09:20, 24.02.2018 roku.

Automatyczne odświeżenie nastąpi za:
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
A-REJESTRACJA POJAZDÓW
Obsługiwany numerek
A91
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B-ODBIÓR STAŁEGO DOW.REJESTR.
Obsługiwany numerek
B333
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-PRAWA JAZDY
Obsługiwany numerek
C462
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
E
Obsługiwany numerek
E0
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F-DOWODY OSOBISTE-PRZYJMOWANIE
Obsługiwany numerek
F90
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G-DOWODY OSOBISTE-WYDAWANIE
Obsługiwany numerek
G414
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
H-EWIDENCJA LUDNOŚCI
Obsługiwany numerek
H618
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
I-EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Obsługiwany numerek
I873
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2
ul. Milskiego 1
B-WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH
Obsługiwany numerek
B650
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-TRANSPORT DROGOWY
Obsługiwany numerek
C715
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
A-REJESTRACJA POJAZDÓW
Obsługiwany numerek
A098
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
A-EWIDENCJA LUDNOSCI, MELD., PESEL
Obsługiwany numerek
A120
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
B-DOWODY OSOBISTE-PRZYJMOWANIE
Obsługiwany numerek
B414
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
C-DOWODY OSOBISTE-WYDAWANIE
Obsługiwany numerek
C706
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F-WNIOSKI O WYDANIE ODPISÓW AKTU
Obsługiwany numerek
F120
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
G-REJESTRACJA URODZEN
Obsługiwany numerek
G27
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
H-UZNANIE OJCOSTWA
Obsługiwany numerek
H3
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
I-WPISY ZAGRANICZNYCH AKTÓW
Obsługiwany numerek
I8
Osób w kolejce: 1
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 172 min
J-ZGŁOSZENIE ZGONU
Obsługiwany numerek
J22
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
K-REJ. MAŁŻEŃSTW
Obsługiwany numerek
K39
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4
ul. Wilanowska 2
A - DZIAŁALN.GOSP. POTW. PROFILU ePUAP
Obsługiwany numerek
A76
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 1
Średni czas oczekiwania: 0 min
B - EWID. LUDNOŚCI, MELD., PESEL
Obsługiwany numerek
B152
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 1
Średni czas oczekiwania: 0 min
C - DOWODY OSOBISTE
Obsługiwany numerek
C400
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
E - PRAWA JAZDY-SKŁADANIE,ODBIÓR
Obsługiwany numerek
E580
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min
F - POTWIERDZENIE OPŁATY PO EGZAMINIE
Obsługiwany numerek
F619
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 1
Średni czas oczekiwania: 0 min
G - PRAWO JAZDY- ZATRZ,COFN,PRZYW
Obsługiwany numerek
G715
Osób w kolejce: 0
Liczba stanowisk: 0
Średni czas oczekiwania: 0 min