Czy przewóz psa, roweru, bagażu jest płatny?

23.03.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Czy w gdańskich autobusach i tramwajach przewóz bagażu jest płatny?

Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, nie utrudniał przejścia, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie stwarzał możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub narażał ich na niewygodę. Bagaż ręczny zabierany przez podróżnych przewozi się bezpłatnie.

Czy przewóz wózka dziecięcego, inwalidzkiego czy roweru jest płatny?

Przewóz wózka dziecięcego, wózka inwalidzkiego, roweru jest w pojeździe komunikacji miejskiej w Gdańsku bezpłatny.

Czy przewóz zwierząt lub psa jest płatny?

Przewóz psa lub małych zwierząt domowych jest bezpłatny pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych warunków:

  • małe zwierzęta pokojowe można przewozić, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu)
  • przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach), zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody
  • przewóz psów w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony (z wyłączeniem miejsc do siedzenia) pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa, a pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec
  • bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia

Czy w gdańskich autobusach i tramwajach można przewozić rowery?

Rowery mogą być przewożone wyłącznie w pojazdach wyposażonych w zabezpieczające pasy mocujące, stojaki lub wieszaki. Liczba rowerów przewożonych w danym pojeździe jest uzależniona od liczby pasów/wieszaków/stojaków w pojeździe i określona na piktogramie przy wejściu do pojazdu. Pasażer z rowerem ma obowiązek właściwego zabezpieczenia przewożonego roweru i sprawowania nad nim nadzoru podczas jazdy. Pasażer z rowerem jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego przewozu roweru.

Uwaga! Rowery elektryczne oraz rowery i inne urządzenia transportu osobistego, które stanowią flotę systemu wypożyczalni nie mogą być przewożone w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku.

Czy w pojazdach komunikacji miejskiej znajdują się miejsca siedzące dla rodziców z dziećmi / dla osób z niepełnosprawnościami?

Rodzice z dziećmi i osoby z niepełnosprawnościami mogą usiąść na każdym dowolnym miejscu w pojeździe. Nad niektórymi miejscami widnieją również piktogramy/napisy oznaczające miejsce wskazane dla pasażerów z dziećmi / z niepełnosprawnościami. Pasażer, który zajmuje takie miejsce jest zobowiązany je zwolnić w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

Gdzie mam ustawić wózek z dzieckiem/wózek inwalidzki w pojeździe komunikacji miejskiej?

Wózki dziecięce i inwalidzkie należy przewozić w miejscach do tego wyznaczonych, które są oznaczone piktogramami. Wózek inwalidzki należy ustawić w pojeździe, a następnie odpowiednio go zabezpieczyć, by nie przemieszczał się po pokładzie.

Czy w autobusie lub tramwaju mogę coś zjeść lub napić się napoju?

Nie. Konsumpcja artykułów spożywczych oraz napojów jest w pojeździe komunikacji miejskiej zabroniona. Oprócz problemów natury zdrowotnej (możliwość zakrztuszenia się czy zadławienia w poruszającym się pojeździe) konsumpcja może zanieczyścić pojazd bądź współpasażerów.

Czy mogę jechać z założonym plecakiem?

Zabronione jest przebywanie w pojeździe z założonym plecakiem. Założony plecak nie tylko zabiera miejsce innym pasażerom, uniemożliwiając im często nie tylko wejście do pojazdu, ale i dotarcie do wyjścia. W pojazdach komunikacji miejskiej wgrane są komunikaty głosowe, proszące pasażerów o zdjęcie plecaków. Sytuacja, kiedy z powodu założonych plecaków pasażerowie mogą nie wejść do pojazdu, stanowi podstawę dla kierującego pojazdem do zażądania zdjęcia plecaka.

TV

Historyczna zmiana warty pod Katownią, uroczyste przysięgi przed Dworem Artusa