Ceny biletów jednorazowych i okresowych w Gdańsku

Od 3 kwietnia 2023 r. w taryfie komunikacji miejskiej wprowadzona zostaje korekta. Nowe ceny biletów dotyczą Gdańska, Gdyni, Wejherowa oraz biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Dlaczego wprowadzono zmiany cen?

Zmiany w taryfach są wynikiem rekomendacji Zarządu MZKZG, przyjętej w formie uchwały przez Zgromadzenie Związku. Nowe ceny stanowią odpowiedź na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej spowodowany wyższymi cenami energii, paliw oraz wysokim poziomem inflacji. Dla porównania, w Gdańsku, od początku stycznia nastąpił 77-procentowy wzrost cen energii elektrycznej. Dodatkowo wszystkie miasta borykają się z 49-procentowym wzrostem cen paliwa w porównaniu do stycznia 2022 roku.

Równolegle do nowych cen, w taryfach przygotowano kilka zmian, dzięki którym korzystanie z komunikacji miejskiej stanie się prostsze.  

Zmiany w taryfach

Bilety jednoprzejazdowe i 75-minutowe

W ofercie obowiązującej od kwietnia, we wszystkich taryfach miejskich, pojawi się bilet jednoprzejazdowy w cenie 4,80 zł oraz bilet metropolitalny, przesiadkowy 75-minutowy w cenie 6 zł. Z biletem przesiadkowym pasażer będzie mógł korzystać z autobusów i tramwajów przewoźników Gdańska i Gdyni aż przez 75 minut od momentu skasowania. Dodatkowo przy tej opcji biletowej nie będzie obowiązywał podział na linie zwykłe i pospieszne. Bilet metropolitalny, tak jak obecnie, będzie mógł być wykorzystywany w środkach komunikacji miejskiej różnych organizatorów. Cena biletu jednoprzejazdowego odpowiada obecnej cenie biletu 75-minutowego Gdańska i Gdyni, podwyżki nie odczują zatem pasażerowie odbywający podróże bez przesiadek.

bilety na 1 przejazd


Bilety 24- i 72-godzinne

Cena biletu 24-godzinnego po zmianach, w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie wyniesie 22 zł. Natomiast bilet 24-godzinny metropolitalny, upoważniający do podróży z przesiadkami wszystkimi liniami w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie wyniesie 24 zł.

Ceny biletów ulgowych wzrosną proporcjonalnie i wyniosą odpowiednio 2,40 zł (za bilet jednoprzejazdowy), 3 zł (za bilet 75-minutowy), 11 zł (za bilet całodobowy) i 12 zł (za bilet całodobowy metropolitalny). Dodatkowo osoby, które w ramach jednego przewoźnika miejskiego, będą chciały skorzystać z biletu całodobowego łączonego z SKM i Polregio, od 3 kwietnia płacą 30 zł, natomiast bilet metropolitalny, upoważniający do przesiadek w ramach metropolii wyniesie 34 zł.

W ofercie znajdują się również bilety 72-godzinne w cenie 48 zł upoważniające do podróży z przesiadkami pojazdami wszystkich przewoźników miejskich lub za 68 zł upoważniające do podróży w ramach metropolii.

bilety 24 i 72


Bilety miesięczne

Zmienią się również ceny biletów miesięcznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej (ZTM, ZKM, MZK, MZKZG). Podwyżka najbardziej popularnych biletów, obowiązujących w granicach jednego miasta (gminy), wyniesie mniej niż 10%.

Cena biletu miesięcznego na wszystkie linie w granicach Sopotu, Rumi, gm. Kosakowo, gm. Żukowo, gm. Szemud, gm. Wejherowo, gm. Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego i gm. Pruszcz Gdański każdorazowo wynosić będzie 81 zł (40,50 zł ulgowy).

biety miesieczne


Bilety semestralne

Wzrost cen większości biletów semestralnych nie przekroczy 10 procent.

bilety semestralne


Bilety miesięczne metropolitalne łączone z biletami innych przewoźników

Zmienią się także ceny miesięcznych biletów metropolitalnych, łączonych z biletami przewoźników kolejowych i autobusowej komunikacji regionalnej. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, organizatora przewozów kolejowych, zmiana obejmie też ceny niektórych kolejowych biletów łączonych: z 90,00 zł na 110,00 zł (bilety Gdańsk-Sopot i Gdynia-Sopot), z 144,00 zł na 164,00 zł (bilety sieciowe jednego organizatora oraz na cały obszar MZKZG).

bilety mmp


Gdzie kupić bilety gdańskiej komunikacji miejskiej?

Bilety gdańskiej komunikacji miejskiej można kupić na wiele sposobów:

Gdzie i jak kupić bilet online

Gdzie kupić bilet papierowy - lista automatów 

Granice stref taryfowych

Granice stref taryfowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku dotyczą tylko posiadaczy biletów okresowych. Bilety okresowe komunikacji miejskiej w Gdańsku są ważne do granic stref taryfowych. 

Poniżej lista przystanków, na których kończy się gdańska strefa taryfowa. 

 

za ztm.gda.pl

 

TV

Upominki i dekoracje. Walentynkowy Tramwaj jeździł po Gdańsku