Ceny biletów jednorazowych i okresowych w Gdańsku

( 02.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jednorazowe bilety elektroniczne zakupione online są tańsze od papierowych
Jednorazowe bilety elektroniczne zakupione online są tańsze od papierowych
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

W tym artykule przeczytasz o (kliknij, aby przejść do rozdziału):

 

Gdzie kupić bilety gdańskiej komunikacji miejskiej?

Bilety gdańskiej komunikacji miejskiej można kupić na wiele sposobów:

Gdzie i jak kupić bilet online

Gdzie kupić bilet papierowy - lista automatów 

Ile kosztuje bilet jednorazowy na autobus lub tramwaj w Gdańsku? 

Od 1 czerwca 2022 roku w gdańskiej komunikacji miejskiej obowiązuje nowa taryfa opłat. Została zatwierdzona przez Radę Miasta Gdańska w dniu 31 marca 2022 roku. Zmiana cen biletów jest spowodowana przede wszystkim wysoką inflacją oraz rosnącymi kosztami energii elektrycznej i paliwa. 

Bilet jednorazowy papierowy

Bilet jednorazowy jest jednocześnie biletem czasowym (do 75 minut). Z tym samym biletem można dowolnie przesiadać się w ciągu 75 minut od skasowania biletu albo jechać jednym pojazdem do chwili opuszczenia go, nawet gdy taka podróż potrwa dłużej niż 75 minut (np.  nocnym autobusem N1).

 • bilet jednorazowy normalny kosztuje 4,80 zł
 • bilet jednorazowy ulgowy kosztuje 2,40 zł 

Bilet jednorazowy (jednoprzejazdowy) elektroniczny

Bilet jednorazowy elektroniczny, czyli kupiony online jest tańszy od papierowego. Obowiązuje na przejazd tylko jednym pojazdem.

 • bilet jednorazowy normalny online kosztuje 4,60 zł
 • bilet jednorazowy ulgowy online kosztuje 2,30 zł 

Bilet jednorazowy elektroniczny kupimy w jednej z sześciu aplikacji: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)

Bilet 24-godzinny

W Gdańsku można też kupić 24-godzinny bilet.

 • normalny kosztuje 18 zł
 • ulgowy kosztuje 9 zł

WAŻNE: Bilety jednorazowe obowiązują we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku, także tych przekraczających granice stref taryfowych miasta, m.in. na liniach 171 do Chwaszczyna i Gdyni, 117 do Sopotu, 132 do Pruszcza Gdańskiego, 126 do Banina i Żukowa.

Ile kosztują bilety miesięczne i okresowe

Ceny biletów miesięcznych na wszystkie linie 

W granicach Gdańska:

 • 109 zł normalny
 • 54,50 zł ulgowy
 • 140 zł normalny na okaziciela 

W granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gdańskiego albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Sopotu:

 • 74 zł normalny
 • 37 zł ulgowy
 • 86 zł normalny na okaziciela 

W granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo i Sopotu

 • 120 zł normalny
 • 60 zł ulgowy
 • 150 zł normalny na okaziciela 

Ceny biletów semestralnych na wszystkie linie

W granicach Gdańska:

 • 207 zł (4-miesięczny, od 01.10 do 31.01 lub od 01.02 do 31.05)
 • 259 zł (5-miesięczny, od 01.09 do 31.01 lub od 01.02 do 30.06)

W granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gdańskiego albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Sopotu:

 • 141 zł (4-miesięczny)
 • 176 zł (5-miesięczny)

W granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo i Sopotu

 • 228 zł (4-miesięczny)
 • 285 zł (5-miesięczny)

Mandat, czyli opłaty dodatkowe. Czy zawsze trzeba płacić?

Kto może korzystać z biletów okresowych?

 1. Do korzystania z biletów okresowych pełnopłatnych uprawnieni są wszyscy pasażerowie.
 2. Z biletów okresowych ulgowych (miesięcznych) mogą korzystać pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych.
 3. Do korzystania z biletów semestralnych uprawnieni są:
  a) uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, policealnych - do ukończenia 24 roku życia;
  b) studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych;
  c) dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Bilety na okaziciela:

 • ważne są na wszystkich liniach i we wszystkie dni tygodnia,
 • uprawniają w zakresie określonym na doładowanym bilecie do przejazdu każdej legitymującej się nim osoby,
 • należy posiadać w czasie przejazdu i okazywać na żądanie kontrolerów biletów. W przypadku braku biletu na okaziciela w trakcie kontroli - odwoływania nie będą rozpatrywane.

Wszystkie bilety okresowe są ważne przez cały tydzień. Nie ma biletów ważnych od poniedziałku do piątku.

Bilety okresowe nabyte przez pasażera nie podlegają zwrotowi lub wymianie w okresie ich ważności.

Bilety metropolitalne - m.in. jednoprzejazdowe, 24-godzinne, 72-godzinne, okresowe

W Gdańsku obowiązują także bilety metropolitalne Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, które można kupować w wersji papierowej oraz poprzez aplikacje w telefonie komórkowym.  

Bilety jednoprzejazdowe

Bilety jednoprzejazdowe Normalny Ulgowy

Telefoniczny na linie zwykłe i nocne (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)

4,60 zł 2,30 zł
Telefoniczny na linie zwykłe, pospieszne i nocne (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl) 4,80 zł 2,40 zł
Papierowy na linie zwykłe i nocne 5,00 zł 2,50 zł
Papierowy na linie zwykłe, pospieszne i nocne 5,20 zł 2,60 zł


1-przejazdowy komunalny bilet metropolitalny kupiony przez telefon:

 • uprawnia do realizacji jednego przejazdu linią zwykłą i nocną lub linią zwykłą, pospieszną i nocną ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni lub MZK Wejherowo;
 • wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania - w aplikacji mobilnej) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej;
 • w celu korzystania z możliwości przejazdu środkiem miejskiej komunikacji zbiorowej na podstawie telefonicznego jednoprzejazdowego komunalnego biletu metropolitalnego należy zarejestrować się w jednym z systemów: GoPay albo jakdojade.pl albo moBILET albo mPay albo SkyCash albo zbiletem.pl;
 • podczas kasowania biletu w aplikacji należy wpisać numer linii, którą odbywana jest podróż;
 • na podstawie jednoprzejazdowego komunalnego biletu metropolitalnego ważnego na linii zwykłej i nocnej dopuszcza się przejazd linią pospieszną w granicach miasta Rumi, miasta Sopotu i gminy Żukowo;
 • w przypadku awarii, uszkodzenia środka miejskiej komunikacji zbiorowej lub konieczności jego zmiany, wynikającej z decyzji Organizatora Komunalnej Komunikacji Miejskiej, podróżnemu (pasażerowi) realizującemu przewóz na podstawie jednoprzejazdowego komunalnego biletu metropolitalnego przysługuje prawo kontynuowania przewozu na podstawie tego biletu następnym środkiem miejskiej komunikacji zbiorowej jadącym w tym samym kierunku.

1-przejazdowy komunalny bilet papierowy:

 • uprawnia do realizacji jednego przejazdu linią zwykła lub linią zwykłą, pospieszną i nocną ZTM w Gdańsku lub ZKM w Gdyni lub MZK Wejherowo i po wykorzystaniu lub w trakcie wykorzystania nie może być przekazany innej osobie;
 • wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej;
 • dwa papierowe ulgowe jednoprzejazdowe komunalne bilety metropolitalne mogą być łączone w celu uzyskania jednoprzejazdowego normalnego komunalnego biletu metropolitalnego;
 • żadne inne bilety będące w ofercie własnej ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo i MZKZG nie mogą być łączone w celu wykorzystania jako jednoprzejazdowy komunalny bilet metropolitalny;
 • na podstawie jednoprzejazdowego komunalnego biletu metropolitalnego ważnego na linii zwykłej i nocnej dopuszcza się przejazd linią pospieszną w granicach miasta Rumi, miasta Sopotu i gminy Żukowo.

Bilety 75-minutowe

Bilety 75-minutowe Normalny Ulgowy
Telefoniczny na linie zwykłe i nocne (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl) 5,00 zł 2,50 zł
Telefoniczny na linie zwykłe, pospieszne i nocne (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl) 6,00 zł 3,00 zł
Telefoniczny ZKM w Gdyni na linie zwykłe, pospieszne i nocne obowiązuje na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych organizowanych przez ZKM w Gdyni oraz na liniach organizowanych przez ZTM w Gdańsku, objętych porozumieniami międzygminnymi, których stroną jest miasto Gdynia oraz w granicach miasta Sopotu – na wszystkich pozostałych liniach organizowanych przez ZTM w Gdańsku (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl) 5,00 zł 2,50 zł


75-minutowy komunalny bilet metropolitalny:

 • jest biletem telefonicznym;
 • uprawnia do realizacji przejazdów przez 75 minut liniami zwykłymi i nocnymi lub liniami zwykłymi, pospiesznymi i nocnymi ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
 • wymaga jednokrotnego nadania ważności (skasowania - w aplikacji mobilnej) niezwłocznie po wejściu do środka miejskiej komunikacji zbiorowej;
 • w celu korzystania z możliwości przejazdu środkiem miejskiej komunikacji zbiorowej na podstawie telefonicznego 75-minutowego komunalnego biletu metropolitalnego należy zarejestrować się w jednym z systemów: GoPay albo jakdojade.pl albo moBILET albo mPay albo SkyCash albo zbiletem.pl;
 • podczas kasowania biletu w aplikacji należy wpisać numer linii, którą odbywany jest pierwszy przejazd (po przesiadce nie wpisuje się ponownie numeru linii).

Bilety 24-godzinne

Bilety 24-godzinne Normalny Ulgowy
Papierowy i telefoniczny komunalny
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
20 zł 10 zł
Papierowy i telefoniczny kolejowo-komunalny dwóch organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM i POLREGIO oraz w pojazdach: ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
26 zł 13 zł
Papierowy i telefoniczny kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM i POLREGIO oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
30 zł 15 zł


24-godzinny bilet metropolitalny kupiony przez telefon:

 • uprawnia do realizacji przejazdów przez kolejne 24 godziny od momentu skasowania dokonanego niezwłocznie po wejściu do autobusu, tramwaju lub trolejbusu podczas realizacji pierwszego przejazdu lub przed rozpoczęciem podróży pociągiem Przewoźnika Kolejowego: Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i POLREGIO - (w przypadku biletu kolejowo-komunalnego) jako pierwszym środkiem transportu;
 • w celu korzystania z możliwości przejazdu środkiem miejskiej komunikacji zbiorowej na podstawie telefonicznego jednoprzejazdowego komunalnego biletu metropolitalnego należy zarejestrować się w jednym z systemów: GoPay albo jakdojade.pl albo moBILET albo mPay albo SkyCash albo zbiletem.pl.

24-godzinny bilet metropolitalny papierowy:

 • uprawnia do realizacji przejazdów przez kolejne 24 godziny od momentu skasowania dokonanego niezwłocznie po wejściu do autobusu, tramwaju lub trolejbusu podczas realizacji pierwszego przejazdu lub przed rozpoczęciem podróży pociągiem Przewoźnika Kolejowego: Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i POLREGIO - (w przypadku biletu kolejowo-komunalnego) jako pierwszym środkiem transportu.

24-godzinny bilet metropolitalny elektroniczny (zapisany na karcie miejskiej):

 • uprawnia do realizacji przejazdów przez kolejne 24 godziny od momentu zakupu lub od daty i godziny wskazanej przez kupującego.

Bilety 72-godzinne

Bilety 72-godzinne Normalny Ulgowy
Papierowy i telefoniczny komunalny
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
40 zł 20 zł
Papierowy i telefoniczny kolejowo-komunalny wszystkich organizatorów
obowiązuje w pociągach Przewoźników Kolejowych: SKM i POLREGIO oraz w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo (aplikacje: GoPay, jakdojade.pl, moBiLET, mPay, SkyCash i zbiletem.pl)
60 zł 30 zł


72-godzinny bilet metropolitalny kupiony przez telefon:

 • uprawnia do realizacji przejazdów przez kolejne 72 godziny od momentu skasowania dokonanego niezwłocznie po wejściu do autobusu, tramwaju lub trolejbusu podczas realizacji pierwszego przejazdu lub przed rozpoczęciem podróży pociągiem Przewoźnika Kolejowego: Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i POLREGIO - (w przypadku biletu kolejowo-komunalnego) jako pierwszym środkiem transportu;
 • w celu korzystania z możliwości przejazdu środkiem miejskiej komunikacji zbiorowej na podstawie telefonicznego jednoprzejazdowego komunalnego biletu metropolitalnego należy zarejestrować się w jednym z systemów: GoPay albo jakdojade.pl albo moBILET albo mPay albo SkyCash albo zbiletem.pl.

72-godzinny bilet metropolitalny papierowy:

 • uprawnia do realizacji przejazdów przez kolejne 72 godziny od momentu skasowania dokonanego niezwłocznie po wejściu do autobusu, tramwaju lub trolejbusu podczas realizacji pierwszego przejazdu lub przed rozpoczęciem podróży pociągiem Przewoźnika Kolejowego: Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) i POLREGIO - (w przypadku biletu kolejowo-komunalnego) jako pierwszym środkiem transportu.

72-godzinny bilet metropolitalny elektroniczny (zapisany na karcie miejskiej):

 • uprawnia do realizacji przejazdów przez kolejne 72 godziny od momentu zakupu lub od daty i godziny wskazanej przez kupującego.

Bilet miesięczny

Bilet metropolitalny miesięczny Normalny Ulgowy

Komunalny
obowiązuje w pojazdach ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo

136 zł 68 zł


Komunalny bilet metropolitalny miesięczny:

 • uprawnia do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
 • jest biletem umożliwiającym podróżowanie bez ograniczeń odcinkowych i strefowych oraz uprawniającym do nieograniczonej liczby przesiadek na wszystkich liniach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo.
 • Bilety miesięczne komunalne można nabyć także (oprócz tradycyjnego ładowania na kartę miejską) przez aplikacje mobilne: mPay, GoPay, jakdojade.

Bilety łączone miesięczne

Bilety łączone miesięczne Razem
normalny

Bilet
promocyjny
MZKZG

Bilet
promocyjny
kolejowy

Gdańsk-Sopot albo Gdynia-Sopot*
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni w granicach administracyjnych Gdańska i Sopotu albo granicach administracyjnych Gdyni i Sopotu (wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM i POLREGIO za 90 zł - bilet normalny)

160 zł 70 zł 90 zł
Sieciowy jednego organizatora*
obowiązuje w ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo (wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM i POLREGIO za 144 zł - bilet normalny)
220 zł 76 zł 144 zł
Na cały obszar MZKZG*
obowiązuje w ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo (wymaga jednoczesnego zakupu promocyjnego biletu SKM i POLREGIO za 144 zł - bilet normalny).
240 zł 96 zł 144 zł

*Bilety ulgowe przysługują odpowiednio wg uprawnień MZKZG oraz kolejowych ulg ustawowych

Bilet łączony Gdańsk-Sopot:

 • jest sprzedawany łącznie i jednocześnie z biletem uprawniającym do przejazdów pociągami PKP SKM oraz POLREGIO na odcinkach, których krańce wyznaczają w Gdańsku stacje Gdańsk Lipce i Gdańsk Osowa, a w Sopocie stacja Sopot Kamienny Potok;
 • uprawnia do przejazdu autobusami, tramwajami i trolejbusami ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni na terenie Gdańska i Sopotu;
 • pasażer korzystający z biletu łączonego "Gdańsk-Sopot" ma obowiązek posiadać w czasie przejazdu i okazać na żądanie kontrolera w środkach komunikacji zbiorowej Bilet Metropolitalny Promocyjny (karta elektroniczna) oraz Promocyjny Bilet Miesięczny (papierowy - jeśli nie został zakupiony przez internet), a także dokument potwierdzający prawo do ulgi, jeśli taka przysługuje.

Bilet łączony Gdynia-Sopot:

 • jest sprzedawany łącznie i jednocześnie z biletem uprawniającym do przejazdów pociągami PKP SKM oraz POLREGIO na odcinkach, których krańce wyznaczają w Gdyni stacje Gdynia Cisowa i Gdynia Karwiny, a w Sopocie stacja Sopot Wyścigi;
 • uprawnia do przejazdu autobusami i trolejbusami ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku na terenie Gdyni i Sopotu;
 • pasażer korzystający z biletu łączonego "Gdynia-Sopot" ma obowiązek posiadać w czasie przejazdu i okazać na żądanie kontrolera w środkach komunikacji zbiorowej Bilet Metropolitalny Promocyjny (karta elektroniczna) oraz Promocyjny Bilet Miesięczny (papierowy - jeśli nie został zakupiony przez internet), a także dokument potwierdzający prawo do ulgi, jeśli taka przysługuje.

Bilet łączony Sieciowy jednego organizatora:

 • jest sprzedawany łącznie i jednocześnie z biletem uprawniającym do przejazdów pociągami PKP SKM oraz POLREGIO na odcinkach, których krańce wyznaczają stacje Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo, Borkowo i Babi Dół (kierunek z/do Kościerzyny);
 • uprawnia do przejazdu autobusami i tramwajami ZTM w Gdańsku albo autobusami i trolejbusami ZKM w Gdyni albo autobusami MZK Wejherowo;
 • jest biletem umożliwiającym podróżowanie bez ograniczeń odcinkowych i strefowych oraz uprawniającym do nieograniczonej liczby przesiadek na wszystkich liniach ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK Wejherowo;
 • pasażer korzystający z biletu łączonego "sieciowego jednego organizatora" ma obowiązek posiadać w czasie przejazdu i okazać na żądanie kontrolera w środkach komunikacji zbiorowej Bilet Metropolitalny Promocyjny (karta elektroniczna) oraz Promocyjny Bilet Miesięczny (papierowy - jeśli nie został zakupiony przez internet), a także dokument potwierdzający prawo do ulgi, jeśli taka przysługuje.

Bilet metropolitalny łączony na cały obszar MZKZG:

 • jest sprzedawany łącznie i jednocześnie z biletem uprawniającym do przejazdów pociągami PKP SKM oraz POLREGIO na odcinkach, których krańce wyznaczają stacje Luzino, Cieplewo, Reda Rekowo, Borkowo i Babi Dół (kierunek z/do Kościerzyny);
 • uprawnia do przejazdu autobusami, trolejbusami i tramwajami ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo;
 • jest biletem umożliwiającym podróżowanie bez ograniczeń odcinkowych i strefowych oraz uprawniającym do nieograniczonej liczby przesiadek na wszystkich liniach ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK Wejherowo
 • pasażer korzystający z biletu łączonego "na cały obszar MZKZG" ma obowiązek posiadać w czasie przejazdu i okazać na żądanie kontrolera w środkach komunikacji zbiorowej Bilet Metropolitalny Promocyjny (karta elektroniczna) oraz Promocyjny Bilet Miesięczny (papierowy - jeśli nie został zakupiony przez internet), a także dokument potwierdzający prawo do ulgi, jeśli taka przysługuje.

Granice stref taryfowych

Granice stref taryfowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku dotyczą tylko posiadaczy biletów okresowych. Bilety okresowe komunikacji miejskiej w Gdańsku są ważne do granic stref taryfowych. 

Poniżej lista przystanków, na których kończy się gdańska strefa taryfowa. 

 

za ztm.gda.pl