105 lat temu w Osowej powstała polska szkoła. Jej tradycje kontynuuje Szkoła Podstawowa nr 81

Trudno w to uwierzyć, ale Szkoła Podstawowa nr 81 w Osowej obchodzi 105-lecie istnienia. Jej początki sięgają 1919 r., kiedy to na terenie dzisiejszej wielkiej dzielnicy położonej za Obwodnicą Trójmiejską, powstała pierwsza polska Publiczna Szkoła Powszechna. Wieś Osowa była wówczas w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, a obok zaczynało się terytorium Wolnego Miasta Gdańska. Dziś SP 81 będąc nowoczesną szkołą wciąż kultywuje pamięć o historycznym dziedzictwie. Jubileusz 105-lecia szkoły odbył się w piątek, 19 kwietnia.  
16.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
To zdjęcie przedstawia nowoczesny budynek, prawdopodobnie użyteczności publicznej. Na pierwszym planie widać szeroki chodnik wyłożony kostką brukową, a także metalowe barierki i niewielkie schody prowadzące do podniesionego wejścia. Po lewej stronie znajduje się maszt z trzema flagami: flagą narodową, flagą Unii Europejskiej oraz flagą lokalną lub regionalną. Kolorystyka budynku to kombinacja bieli i intensywnej pomarańczy. Na fasadzie budynku widnieje logo lub symbol, sugerujący, że może to być placówka rządowa lub edukacyjna. Obok wejścia znajduje się również niewielka tablica informacyjna. Zaparkowane samochody wskazują na to, że budynek jest aktualnie użytkowany
W budynku przy ulicy ul. Profesora Michała Siedleckiego 14 Szkoła Podstawowa nr 81 funkcjonuje od stycznia 1986 roku
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl

Bogate dzieje szkoły w Osowej

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły pochodzą z dokumentu datowanego na 15 grudnia 1920 r. Gmina Osowa za pośrednictwem starostwa wejherowskiego zwraca się w nim do wojewody pomorskiego z siedzibą w Toruniu z prośbą o wsparcie finansowe na remont szkoły, któremu sama gmina nie jest w stanie podołać. 
 
Kolejne pismo z 1925 r. z wykazem nauczycieli i innych funkcjonariuszy szkoły potwierdza funkcjonowanie placówki w Osowej w roku szkolnym 1918/1919
 
Kopie obu dokumentów umieszczono w honorowych miejscach w szkolnych gablotach. 
 
Bożena Ślusarczyk, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, a wcześniej bibliotekarka, mająca w SP 81 jeden z najdłuższych staży, bo zatrudniona od 1985 r., zastrzega, że jest jeszcze jeden ważny dokument świadczący o istnieniu szkoły w Osowej 105 lat temu.
Zdjęcie przedstawia dwa dokumenty, lewy z nich to ręcznie napisany list lub wniosek z widocznym stempelkiem STAROSTWO POWIATOWE WEJHEROWO , co sugeruje, że jest to oficjalny dokument z polskiej administracji publicznej. Jest on pokryty odręcznym pismem, datami i podpisami, a także notatkami odbitymi stemplem. Tekst jest trudny do odczytania ze względu na style kaligraficzne i jakość zdjęcia. Prawy dokument to wydrukowany formularz z tabelkami do ręcznego wypełnienia, który wygląda na jakiś rodzaj sprawozdania lub rejestru, prawdopodobnie dotyczącego pracowników szkoły lub innej instytucji edukacyjnej. Na górze widnieje napis: Ogólna liczba nauczycieli , a niżej są kategorie podzielone na Nauczyciele , Inni funkcjonariusze szkoły , i Służba szkolna . W tabeli podano nazwiska, rodzaje zajęć, oraz inne dane. Na dole znajduje się rubryka z informacją o liczbie miesięcy, przez które szkoła była czynna w danych latach. Dokument wydaje się być dobrze zachowany i jest to wyraźny obraz biurokracji i administracji szkolnej z minionych lat.
Dwa dokumenty poświadczające istnienie szkoły w Osowej w 1919 r. Od lewej: pismo z 15 grudnia 1920 r., w którym Gmina Osowa za pośrednictwem starosty w Wejherowie prosi wojewodę pomorskiego, urzędującego w Toruniu, o wsparcie finansowe remontu szkoły oraz lista nauczycieli i innych funkcjonariuszy w szkole zawierające dane, w ciągu ilu miesięcy szkoła była czynna w poszczególnych latach
archiwum: SP 81
 
To prośba z 1919 r. kierownika i nauczyciela ówczesnej szkoły Maksymiliana Kiczki do starosty wejherowskiego o przydział węgla na ogrzewanie. Bożena Ślusarczyk widziała kiedyś kopię tego pisma, a jego oryginał ma się znajdować w archiwum w Wejherowie. 

Etap przedwojenny i okres wojny

Dawna szkoła mieściła się w nieistniejącym już budynku z czerwonej cegły, pochodzącym z 1903 r. W tym miejscu, przy ul. Kielnieńskiej, stoi dziś hala sportowa.

Tę szkołę skończyło dwoje prezydentów Gdańska. Jubileusz 65-lecia SP nr 50

W szkole znajdowała się jedna sala lekcyjna, mieszkanie dla nauczyciela i jego rodziny oraz kuchnia, gdzie przygotowywano posiłki dla uczniów. Dożywiano dzieci w szkole. Ok. 80 procent uczniów stanowiły bowiem dzieci robotników, często bezrobotnych. 
To zdjęcie przedstawia starą, czarno-białą fotografie grupową, prawdopodobnie uczniów ze swoimi nauczycielami. Fotografia wygląda na wykonaną w pierwszej połowie XX wieku, co sugeruje styl ubioru dzieci oraz jakość i ziarnistość zdjęcia. Grupa dzieci w różnym wieku, w tym chłopcy i dziewczęta, jest ustawiona w kilku rzędach na zewnątrz, przed ceglanym budynkiem, który może być szkołą. Niektóre dzieci siedzą, inne stoją, a kilka z nich stoi na ławkach, aby być widocznymi. Większość z nich nosi ciemne, formalne ubrania, co było typowe dla tamtego okresu. Dzieci wydają się mieć poważne miny, co jest charakterystyczne dla fotografii z tamtego czasu, kiedy długie czasy naświetlania wymagały od fotografowanych osób, aby pozostawały nieruchomo i nie uśmiechały się. Po prawej stronie stoi dorosły mężczyzna w ciemnym garniturze, który prawdopodobnie jest nauczycielem lub dyrektorem szkoły. Jego postawa i strój podkreślają autorytet
Kierownik szkoły i nauczyciel Maksymilian Kiczka i nauczycielka Wiktoria Czerwonkówna wraz z dziećmi. Zdjęcie zrobione przed drugą wojną światową
archiwum: SP 81
 
W 1925 r. w Publicznej Szkole Powszechnej w Osowej zatrudniono drugiego nauczyciela - Wiktorię Czerwonkównę
 
W dwuklasowej szkołe uczyło się wówczas 81 dzieci. Nauka odbywała się w dwóch kompletach. Dzieci z klas I-III uczyły się razem pod okiem Wiktorii Czerwonkówny, a starszych uczniów z łączonych klas IV-V uczył Maksymilian Kiczka.
W osowskiej szkole działały już Liga Ochrony Przyrody, PCK oraz chór. Była również niewielka biblioteka. Uczniowie prowadzili sklepik szkolny. Duży ogród przyszkolny służył do praktycznej nauki uprawy warzyw, kwiatów, drzew i krzewów owocowych. 
 
Uczniów przybywało, a nauka odbywała się nadal w jednej sali. W latach 1928-1930 postawiono przybudówkę. Zorganizowano w niej dodatkową salę lekcyjną.  
To czarno-białe zdjęcie przedstawia grupę dzieci w różnych wiekach, ustawionych w kilka rzędów, z mężczyzną, prawdopodobnie nauczycielem, po lewej stronie. Wszystkie osoby są ubrane w odzież, która wygląda na typową dla pierwszej połowy XX wieku. Dzieci stoją przed ceglaną ścianą, która może być ścianą szkoły lub innego budynku edukacyjnego. Dzieci mają poważne miny, co było charakterystyczne dla fotografii z tamtego okresu. Ubiory są stosunkowo formalne, z niektórymi chłopcami w ciemnych marynarkach lub swetrach, a dziewczętami w sukienkach i warkoczach lub kokach. Całość obrazu przekazuje wrażenie uroczystości i formalności takiego wydarzenia, jak szkolne zdjęcie grupowe
Zdjęcie uczniów i nauczycieli ze szkoły w Osowej z 1942 r.
archiwum: SP 81
 
Po wybuchu II wojny światowej do Osowej wkroczyli Niemcy. Pochodząca z Drohobycza, działaczka Polskiego Związku Zachodniego - Wiktoria Czerwonkówna - została aresztowana i wraz z innymi polskimi nauczycielami i przedstawicielami polskiej inteligencji rozstrzelana w lesie w Piaśnicy. Maksymiliana Kiczkę Niemcy zastrzelili natomiast gdy 1 września 1939 r. uciekał na motocyklu do Warszawy

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 9. Od 70 lat uczy i podnosi na duchu chore dzieci w szpitalu

Podczas wojny szkoła działała nadal jako niemiecka, a polskie dzieci mogły ukończyć w niej tylko cztery klasy.

Szkoła w latach PRL

W 1945 r. w czasie zawieruchy wojennej budynek szkoły został spalony. Dwa lata później zawiązał się komitet budowy nowej szkoły w składzie: Władysław Raatz, Alfons Drewa i Ksawery Grubba. Stawianie murów rozpoczęto w czynie społecznym. Materiału dostarczyła pobliska cegielnia, wykorzystano też cegły z ruin dawnej szkoły. 
Dwa czarno-białe zdjęcia przedstawiające grupę dzieci na wycieczce szkolnej
Z kroniki szkolnej. 1987 roku - wycieczka na zamek w Malborku oraz do Gdyni na okręt ORP "Błyskawica"
archiwum: SP 81
 
5 marca 1948 r. w nowo wybudowanej siedmioklasowej szkole rozległ się pierwszy dzwonek. Kierownikiem placówki mianowano Władysława Raatza. W budynku znalazły się cztery sale dydaktyczne, pokój nauczycielski i gabinet kierownika. Początkowo, w czterech klasach uczyło się 100 uczniów. Organizowano też, powszechne w latach powojennych, kursy wieczorowe dla dorosłych.  W szkole powstał założył teatr i chór. Działały też Koło Gospodyń Wiejskich oraz Uniwersytet Powszechny popularyzujący różne dziedziny nauki wśród miejscowej ludności. 

Morska szkoła z charakterem. SP 67 na Żabim Kruku świętowała 60 urodziny

Z każdym rokiem przybywało uczniów i konieczna stała się rozbudowa szkoły. W 1964 r. wybudowano w czynie społecznym dodatkowy pawilony z trzema salami. Kiedy dwa lata później ministerstwo oświaty ustanowiło ośmioletnią szkołę podstawową placówka w Osowej znów stała się za mała. 
 
W 1974 r. Osowa stała się dzielnicą Gdańska, a szkoła uzyskała nr 81
Zdjęcie przedstawia trzy różne sceny z życia grup dzieci lub młodzieży. Pierwsze zdjęcie pokazuje grupę dzieci pozuje przed rzeźbą, która wygląda na pomnik smoka, z dziećmi stojącymi na kamiennej podstawie. Tło obrazu wskazuje na to, że scena ta może mieć miejsce na zewnątrz, prawdopodobnie w parku lub przy zabytku. Dzieci mają na sobie różnorodne ubrania charakterystyczne dla czasów przed cyfryzacją. Drugie zdjęcie to wewnętrzna scena, gdzie dzieci są przebrane, prawdopodobnie na szkolnym przedstawieniu lub balu kostiumowym. Jedno dziecko jest ubrane jak król lub książę, a drugie jak postać duchowna lub mnich, trzymające coś przypominającego miecz. Trzecie zdjęcie to grupa dzieci lub młodzieży na zewnątrz, ubranych w proste, białe szaty, co może sugerować przebranie za postacie z czasów antycznych, być może na potrzeby jakiegoś wydarzenia szkolnego.
Z kart kroniki szkolnej. Lata 90. XX wieku - wycieczka, przedstawienie i zabawy
archiwum: SP 81
 
Powołana w 1976 r. nowa dyrektor Krystyna Andersohn podjęła starania o budowę nowego obiektu szkolnego. Ostatecznie, szkoła powstała dopiero 10 lat później. Przez ten czas trzykrotnie dochodziło do zmiany inwestora i wykonawcy. 
 
Pierwszy apel w nowym budynku szkoły wraz z rozpoczęciem się zajęć odbył się 13 stycznia 1986 r. Oficjalne, uroczyste otwarcie nowej placówki szkolnej z udziałem władz miasta i zaproszonych gości miało miejsce 15 marca 1986 r. 

SP 81 w wolnej Polsce

Kolejna ważna, przełomowa data w dziejach szkoły to rok 1999. Przy okazji obchodów 80-lecia Polskiej Szkoły w Osowej nadano jej imię profesora Michała Siedleckiego (1873 - 1940), polskiego zoologa zajmującego się m.in. biologią morza. Logo szkoły jest konik morski.
 
Zdjęcie przedstawia dwie różne sceny szkolne z udziałem dzieci. W górnej części zdjęcia widać grupę dzieci w bibliotece szkolnej. Siedzą przy stołach z książkami w dłoniach, a jedno z nich ma mikrofon. Przed nimi stoi dorosła osoba, prawdopodobnie nauczycielka, która trzyma arkusz papieru, być może czyta lub prowadzi lekcję. Nad sceną jest podpis w języku polskim, który brzmi: Przyrzekamy kochać Cię książko... - pierwszaki w bibliotece szkolnej. W dolnej części zdjęcia jest inna grupa dzieci, które wyglądają na starsze niż te w bibliotece. Są zgromadzone w grupie, niektóre z nich trzymają przedmioty, które mogą być atrybutami ich patrona szkolnego. W tle za grupą wisi mapa świata oraz portret osoby, która może być owym patronem. Pod spodem jest tekst: Idziemy śladami naszego Patrona.
I kolejna strona kroniki szkolnej. Tym razem rok 1998.
archiwum: SP 91
 
W czerwcu 1993 r. szkoła zyskała dwa obiekty sportowe: salę gimnastyczną i boisko, a w 2017 r. otwarto basen. 
 
Obecnie, do placówki przy ul. Siedleckiego 14 uczęszcza ok. 1100 uczniów. W szkole zatrudnionych jest ogółem 164 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

SP 81 jest wyjątkowa, ponieważ ...

Dyrektor SP 81 Mariola Cyranek, przekonuje, że szkoła w Osowej jest niepowtarzalna w Gdańsku nie tylko ze względu na ponad wiekową tradycję.
- W naszej szkole mamy rodzinną atmosferę sprzyjającą wszystkim: pracownikom, uczniom i rodzicom. Bardzo dbamy o to, aby dzieci bez stresów uczęszczały na zajęcia. Traktujemy naszą szkołę jak prawdziwy drugi dom. I jest to ważniejsze niż ściganie się za wszelką cenę o najlepsze miejsca w różnych rankingach. A sukcesy edukacyjne i tak mamy bez zbędnej "spinki", jak to bywa w innych szkołach - podkreśla Mariola Cyranek, która szefuje SP 81 już od 2003 r.

Na początku byli Kaszubi

Bożena Ślusarczyk zwraca zaś uwagę na unikatowy wielokulturowy charakter osowskiej podstawówki. 
 
- Przez wiele lat po wojnie to była szkoła typowa kaszubska. Wokół mieszkali sami Kaszubi. Dopiero od połowy lat 70., kiedy w Osowej zaczęto budować osiedle stoczniowe pojawiła się ludność napływowa. Obie społeczności zaczęły na siebie wpływać. Kaszubska tradycja była na tyle silna, że jeszcze w latach 90. dzieci uczyły się w naszej szkole języka kaszubskiego - dopowiada Bożena Ślusarczyk.  
Na zdjęciu widać grupę dzieci siedzących w rzędach na krzesłach, skoncentrowanych na jakimś wydarzeniu przed nimi. Dzieci są ubrane w tradycyjne, ludowe stroje polskie, z charakterystycznymi haftami i kolorowymi wstążkami. Część dziewcząt ma na głowach wianki z kwiatów, które dodatkowo podkreślają folklorystyczny charakter strojów. Widoczni są także dorośli i inne dzieci w tle, którzy prawdopodobnie są widzami lub uczestnikami tego samego wydarzenia. Ogólna atmosfera jest uroczysta i wydaje się, że wszyscy są skupieni na jakimś występie lub prezentacji.
Tak uroczyście świętowano w SP 81 100-lecie Szkoły Polskiej w Osowej w październiku 2018 r.
fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl
 
Współcześnie SP 81 też jest otwarte na inne kultury i tradycje. 
 
- Po napaści Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. byliśmy w czołówce gdańskich szkół, które przyjęły największą liczbę uczniów ukraińskich. To było ok. 180 dzieci.  Dziś ta liczba spadła do ok. 80. Mamy też dzieci polskich reemigrantów z różnych stron świata m.in. z Cypru, Kanady i Nowej Zelandii - uzupełnia Mariola Cyranek.
Był też czas, kiedy do SP 81 uczęszczała spora grupa dzieci romskich. 
 
Uczniowie ze szkoły w Osowej utrzymują też stałe relacje, w ramach wymiany, ze swoimi rówieśnikami z Niemiec i Hiszpanii m.in. z Trewiru i Figueres

Dzieci idą śladami Miłosza i Szymborskiej

Kierownictwo SP 81 troszczy się o rozwój intelektualny swoich podopiecznych. Przejawem tego jest m.in. Wojewódzki Konkurs Poetycki.
 
Do tegorocznej. 18. już edycji konkursu, zgłosiło się ok. 120 uczniów. Każdy z dwoma wierszami. A temat, hasło przewodnie, wcale nie było proste, godne matury z języka polskiego:
 
Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli.
Na zdjęciu widzimy dwójkę młodzieży prowadzącą procesję z sztandarem. Sztandar ma niebieskie tło z białymi napisami i zdobieniami, przedstawiający nazwę i numer szkoły, a także miasto, z którego szkoła pochodzi, w tym przypadku Gdańsk. Chłopiec i dziewczyna są ubrani w formalne stroje szkolne – białe koszule, ona w czarnej spódnicy, on w czarnych spodniach – oraz czerwone szarfy przewieszone przez ramię. Dziewczyna trzyma sztandar, a chłopiec stabilizuje go, trzymając dolną część drzewca. W tle widoczni są inni uczniowie i część dekoracji szkolnej, co sugeruje, że zdjęcie zostało zrobione podczas uroczystości szkolnej
"Sztandar szkoły wprowadzić" - uroczystość 100. rocznicy Szkoły Polskiej w Osowej w SP 81 w 2018 r.
fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl
 
W jury konkursu, oprócz nauczycieli, zasiada m.in. pisarka Anna Czerwińska-Rydel.
 
- Przez ostatnie kilka lat, niezależnie od tego, jaki jest temat naszego konkursu, to w wierszach dzieci przebija duża samotność i smutek - zauważa z niepokojem i troską w głosie Bożena Ślusarczyk. 

Za pan brat z muzyką

Do wyjątkowych wydarzeń kulturalnych organizowanych w szkole należy też wojewódzki konkurs klas integracyjnych śpiewania kolęd “Kolędujmy razem”.

To jeden z najstarszych "ogólniaków" w Gdańsku. VI LO świętowało jubileusz 75-lecia

W ubiegłym roku miała miejsce 17. edycja tego wydarzenia. W konkursie startują też, co oczywiste, gospodarze. W SP 81 jest dziś 52 uczniów z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności. Uczą się w 10 klasach integracyjnych na wszystkich poziomach od I do VIII.
 
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z UROCZYSTEGO APELU Z OKAZJI 105-LECIA SZKOŁY W OSOWEJ:
 


 
Raz w miesiącu w SP 81 odbywają Osowskie Muzyczne Czwartki. Ich częstym gościem jest Tadeusz Kassak, muzyk i pracownik naukowy Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest on autorem hymnu szkoły w Osowej. 

Kto ukończył SP 81?

Kiedy pytam o znanych absolwentów szkoły ich imiona i nazwiska jak z rękawa zaczyna sypać Aneta Sumińska, nauczycielka wychowania fizycznego od 2005 r. Jak się można domyślać są to sami sportowcy: 
 
 • Bartosz Osewski - lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem, uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r.  
 • Olga Frąckowiak - tyczkarka 
 • Adam Duda - b. piłkarz Lechii Gdańsk
 • Michał Szromnik - piłkarz Górnika Zabrze 
 • Oliwier Zych - piłkarz Puszczy Niepołomice 
 • Tomasz Kiejdo - piłkarz ręczny, rozgrywający Energa Wybrzeże Gdańsk 
 • Paweł Miklikowski - piłkarz ręczny, skrzydłowy Energa Wybrzeże Gdańsk 
To zdjęcie wykonane z lotu ptaka przedstawia kompleks budynków edukacyjnych z placem zabaw i boiskiem. Dach jednego z budynków wyposażony jest w panele słoneczne, co wskazuje na wykorzystanie energii odnawialnej. Po lewej stronie widać część budynku z dużymi oknami, które mogą należeć do sali gimnastycznej lub innej dużej przestrzeni wewnątrz szkoły. Po prawej stronie znajduje się budynek szkolny o klasycznej konstrukcji z szarymi i białymi ścianami. W tle rozpościera się pejzaż miejski z domami jednorodzinnymi i małymi budynkami komercyjnymi. Na otwartym boisku kilka osób, prawdopodobnie uczniów, wydaje się bawić lub uprawiać sport. Ogólnie rzecz biorąc, scena przedstawia szkolną codzienność w małym mieście lub na przedmieściach
Kompleks budynków SP 81 widziany z lotu ptaku. Dach basenu pokryto instalacją fotowoltaiczną
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl
 
Skądinąd, Szkoła Podstawowa 81 jest dziś w czołówce pomorskich szkół w unihokeju. Jej uczniowie wracają z medalami nawet z międzynarodowych zawodów. Bardzo dobrze rozwinięta jest też w szkole lekkoatletyka, szczególnie biegi przełajowe. To z jednej strony kwestia położenia: szkoła sąsiaduje z lasem. Z drugiej zaś strony, uczniowie są zmuszeni biegać po nierównej leśnej nawierzchni, bo szkoła nie ma stadionu lekkoatletycznego. 
 
Listę znanych osób, które opuściły mury SP 81 uzupełnia dwóch radnych miasta Gdańska: Jan Perucki i Karol Ważny

Szkoła z Przymorza Wielkiego wkracza w dojrzały wiek. SP nr 44 ma już 50 lat

Wśród tych zapisali się w historii szkoły jest też biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Wiesław Szlachetka. Duchowny wprawdzie nie był absolwentem SP 81, ale uczył w niej religii pełniąc funkcję wikariusza w pobliskiej parafii Chrystusa Zbawiciela.

Za co wyróżniono SP 81 w 2023 r.?

- Jesteśmy szkołą, która integruje społeczeństwo osowskie. Od 30 lat organizujemy “Wigilię dla Seniora”. Dzieci przygotowują jasełka i program artystyczny. Jest oczywiście poczęstunek i to naprawdę na bogato. Wspólnie śpiewamy kolędy. To jest zawsze wzruszające wydarzenie. Ostatnio musieliśmy dostawiać stoły. Przyszła około setka osób - opowiada Mariola Cyranek
Zdjęcie przedstawia widok z lotu ptaka na kompleks szkolny i otaczającą go zabudowę miejską. Kompleks szkolny składa się z kilku budynków o nowoczesnej architekturze, z największym, który wyposażony jest w panele słoneczne na dachu, sugerując ekologiczne podejście do zarządzania energią. Obok szkoły znajduje się kryte boisko oraz otwarty plac zabaw, co wskazuje na to, że instytucja ta jest dobrze wyposażona w obiekty sportowe i rekreacyjne. Obok placówki znajduje się także otwarte boisko do piłki nożnej. Za kompleksem szkolnym i boiskiem rozciąga się zabudowa mieszkalna złożona z domów jednorodzinnych i niewielkich budynków wielorodzinnych, wkomponowanych w zielone tereny. Obszar ten sprawia wrażenie spokojnego, dobrze zorganizowanego przedmieścia
Widok SP 81 z jeszcze większej wysokości
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl
 
Za te i inne działania prospołeczne Szkoła Podstawowa 81 zdobyła tytuł "Osowianin Roku 2023" w konkursie "Osowa - moja mała ojczyzna". Okolicznościowy dyplom wisi w centralnym miejscu gabinetu dyrektor szkoły.  

Czego życzyć SP 81 na następne lata?

Jakie są plany i zamierzenia kierownictwa szkoły? Cel numer jeden to budowa infrastruktury do uprawiania lekkoatletyki. Z mniej kosztownych przedsięwzięć słyszę o "czytelni pod chmurką". 

Tysiące absolwentów - wśród nich także aktor. Zespół Szkół Energetycznych ma już 60 lat

- Ja mam też pomysł. My nauczycielki, które w niedługim czasie przejdziemy na emeryturę chcemy założyć może nie Koło Gospodyń Wiejskich, ale Koło Bab z Osowej. Wiele z nas ma wspaniałe pasje: świetnie gotują, szyją, malują, są uzdolnione artystycznie. Chcemy połączyć siły i działać wspólnie - oznajmia Bożena Śliwińska.
 
- Jestem za. Ale chcę, żeby te baby jeszcze śpiewały - odpowiada ze śmiechem Mariola Cyranek, dyrektor SP 81. 
 

TV

Piknik na Targu Węglowym. Mieszkańcy i goście świętowali 20. rocznicę Polski w UE