• Start
  • Wiadomości
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego”

O europejskich standardach prawa. Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem członków Komisji Weneckiej

W dniach 18-19 kwietnia odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności i Dworze Artusa międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego”, na którą zaprosiła dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM w związku z objęciem Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Weneckiej, polscy konstytucjonaliści a także gdańscy samorządowcy.
19.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na dużej sali konferencyjnej sześć osób siedzi na fotelach pod dużym ekranem, na którym widać przemawiającego mężczyznę. Na sali siedzą słuchacze konferencji.
Gościem online pierwszego dnia konferencji „Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego” w Europejskim Centrum Solidarności był prof. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości.
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Zdefiniować i usystematyzować europejskie standardy prawa

Do Gdańska zjechali się na dwudniową konferencją naukową pt. „Elementy i dynamika europejskiego standardu prawnego” przedstawiciele polskiej nauki prawa konstytucyjnego i prawa europejskiego oraz członkowie Komisji Weneckiej, czyli Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo – organu doradczego Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. W jej skład wchodzą eksperci w dziedzinie prawa, przede wszystkim konstytucyjnego i międzynarodowego. Eksperci spotkali się w Gdańsku by stworzyć forum wymiany myśli i poglądów na temat roli europejskich standardów prawa w dobie wyzwań współczesności.

- Celem wydarzenia jest pogłębiona refleksja nad problematyką europejskich standardów prawa – podjęcie próby ich zdefiniowania oraz usystematyzowania, a także identyfikacja ich aksjologicznych założeń. W ramach konferencji analizie zostanie poddany charakter oraz znaczenie europejskich standardów prawa zarówno dla Rady Europy, jak również jej poszczególnych państw członkowskich, w tym Rzeczypospolitej Polskiej – zapowiadał konferencję Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencji przewodniczyła dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM, która objęła Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024. Hanna Suchocka jest także byłą polską premier oraz od 2016 roku honorową przewodniczącą Komisji Weneckiej.

- Chciałabym, aby konferencja odbyła się  pod hasłem „Abyśmy mogli być wolni, jesteśmy niewolnikami prawa” - i to jest nasze motto na te dwa dni, a także i na przyszłość – podkreśliła prof. Hanna Suchocka.

Podczas wydarzenia odbyło się pięć paneli tematycznych:

  • „Próba zdefiniowania (dookreślenia) standardu prawnego”
  • „W poszukiwaniu standardu prawnego dotyczącego podziału władzy”
  • „Standard prawny w zakresie władzy sądowej i prokuratury”
  • „Standard prawny w zakresie sądowej kontroli konstytucyjności prawa”
  • „Znaczenie standardu prawnego dla demokratycznego państwa prawa w systemie unijnym”


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI

Przywrócenie praworządności w Polsce nie jest łatwe

Pierwszego dnia - w czwartek, 18 kwietnia uczestnicy konferencji spotkali się w Europejskim Centrum Solidarności. Tego dnia wystąpili m. in. Claire Bazy Malaurie, przewodnicząca Komisji Weneckiej; prof. Piotr Stepnowski - rektor Uniwersytetu Gdańskiego; prof. Wojciech Zalewski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG, Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz online prof. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, który w połowie marca uczestniczył w obradach Komisji Weneckiej. Był to pierwszy od kilku lat udział polskiego ministra sprawiedliwości w posiedzeniu Komisji, z którą poprzednia ekipa rządowa miała napięte relacje ze względu na krytykę przez Komisję Wenecką zmian w Trybunale Konstytucyjnym i wdrażane wówczas reformy wymiaru sprawiedliwości.

– Takie osoby jak prezydent RP, prezes Trybunału Konstytucyjnego pani Julia Przyłębska czy liczni sędziowie w Polsce zajmujący wysokie stanowiska, pozostawili system takim, jakim jest. Nie podjęli żadnej inicjatywy do przywrócenia praworządności, ponieważ w ich przekonaniu wydawało się to bezzasadne. Teraz my w Ministerstwie Sprawiedliwości stoimy przed wyzwaniem naprawy tego, co zostało zniszczone przez poprzednie lata – powiedział Adam Bodnar, łącząc się online z ECS-em.

Jak podkreślał minister sprawiedliwości, proces przywracania praworządności w Polsce nie przebiegnie szybko. Adam Bodnar wskazał również istotną rolę instytucji europejskich stojących na straży ochrony praw człowieka, które nawet w czasie kryzysu wskazują drogę działania w procesie transformacji.

Samorząd na straży Konstytucji

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz otworzyła drugi dzień wydarzenia - w Dworze Artusa – najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta, gdzie przyjmowane są koronowane głowy, wręczane są honorowe obywatelstwa Miasta Gdańska i odbywają się symboliczne spotkania.

Dwie kobiety stoją za stołem w reprezentacyjnej sali Dworu Artusa, w której odbywa się międzynarodowa konferencja. Obie kobiety uśmiechają się. Jedna z nich, trzymając mikrofon bije brawo.
Drugi dzień wydarzenia odbył się w Dworze Artusa. Konferencji przewodniczyła prof. Hanna Suchocka, a gospodarzem miejsca byłą Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Dziękuję pani profesor - pani premier Hannie Suchockiej, a także naszym przyjaciołom, partnerom z Uniwersytetu Gdańskiego, że możemy wczoraj i dzisiaj gościć w Gdańsku Komisję Wenecką, a także wybitnych konstytucjonalistów z całej Polski. To dla nas zaszczyt - mówiła Aleksandra Dulkiewicz. - Za każdym razem kiedy różne rzeczy robiliśmy, walcząc o praworządność w Polsce, o powagę i poszanowanie Konstytucji, ale także traktatów, które nas wiążą; i wtedy kiedy przychodziło, także nam – samorządowcom, wspierać tę walkę, często spotykałam się z pytaniami – a co was to interesuje? Przecież prezydent, czy burmistrz powinien być odpowiedzialny za budowę drogi, szkoły, za funkcjonowanie miasta. Ale chcę Państwu przypomnieć ustawę o samorządzie gminnym, gdzie jest treść przysięgi prezydenta, która brzmi następująco: „Obejmując urząd Prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gdańska”. Co to znaczy – dochować wierności prawu? Pewnie można to rozumieć bardzo dosłownie, ale także, że nie tylko mamy działać zgodnie z prawem w naszym mieście. Przecież ani Gdańsk, ani wasze miasta nie są oderwane od całego systemu prawnego, który jest w Polsce i w Unii Europejskiej. Dla mnie to jest coś bardzo ważnego. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy o tym rozmawiać w Gdańsku – kontynuowała przemówienie prezydent Gdańska, wspominając, jak w 2016 roku gdański samorząd pod kierownictwem śp. Prezydenta Pawła Adamowicza zastępował państwo polskie, organizując jubileusz 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego.

Europejscy sędziowie w Dworze Artusa: - Przyglądamy się sprawie polskiego Trybunału


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

Tematyka zbyt bogata na podsumowanie

W piątkowym programie, na koniec obrad, znalazło się podsumowanie dwudniowej konferencji przez Simonę Granatę-Menghini, sekretarz Komisji Weneckiej i prof. Hannę Suchocką. Jednak ze względu na obszerną tematykę wydarzenia żadna z pań nie zdecydowała się na merytoryczne podsumowanie. Simona Granata-Menghini podsumowała najważniejsze kwestie, które były przedmiotem działań prac i dyskusji w ramach Komisji Weneckiej.

- Myślę, że bogactwo myśli, jakie zostało tu zaprezentowane, znajdzie swoje rozwinięcie w księdze, która ukaże się po tej konferencji – powiedziała prof. Hanna Suchocka i podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia, co nie było łatwym zadaniem.

- Nie mnie to oceniać, ale głosy, które do mnie docierały wczoraj i dzisiaj są głosami pozytywnie oceniającymi to całe przedsięwzięcie – mówiła była premier rządu.

Hanna Suchocka podziękowała także sekretarz Komisji Weneckiej, że mimo napiętego czasu udało jej się przyjechać do Gdańska, a także wszystkim obecnym i prezydent Gdańska, za to, że wydarzenie mogło odbyć się w tak reprezentacyjnych miejscach.

 

TV

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-Czerwona na Górze Gradowej