• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk przyjazny seniorom. Miasto otrzymało certyfikat od Światowej Organizacji Zdrowia

Gdańsk dołączył do sieci miast przyjaznych seniorom. Mamy certyfikat WHO

Nasze miasto dołączyło właśnie do światowej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Należy do niej ponad 1500 miast na całym świecie. Sieć umożliwia wymianę dobrych praktyk i nawiązywanie współpracy pomiędzy miastami w zakresie działań na rzecz najstarszych mieszkańców.
27.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu kilkudziesięciu seniorów, kobiet i mężczyzn, siedzą za stołami, w kilku rzędach
Gdańsk dołączył do światowej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Działania Gdańska docenione przez WHO

W Gdańsku mieszka obecnie około pół miliona mieszkańców. Szacuje się, że blisko 30 proc. z nich to osoby powyżej 60. roku życia. Miasto podejmuje od lat działania na ich rzecz, zawsze w uzgodnieniu ze środowiskami seniorów. Doceniło to WHO.

- Gdańsk został wpisany na listę miast przyjaznych starzeniu się. To lista przygotowywana przez Światową Organizację Zdrowia. Jesteśmy jednym z kilkunastu miast w Polsce, które taki certyfikat mają. Ale nie jest on tylko po to, żeby wisiał w gabinecie. On zaświadcza o tym, że umiemy aktywizować seniorów, organizować dla nich aktywności, i co najważniejsze - wspieramy ich w tym, co sami chcą robić - podkreśliła podczas środowej konferencji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Wielkanocne spotkanie seniorów gdańskich placówek oświatowych

Międzynarodowa sieć dla dobrej współpracy

Sieć Miast i Społeczności Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia powstała w 2010 roku. Jej celem jest połączenie miejscowości, grup i stowarzyszeń na świecie w długofalowym celu tworzenia dobrych warunków do starzenia się. Członkami zostają miasta i organizacje wyróżniające się swoimi praktykami na rzecz seniorów.  

W tej Sieci znajduje się już ponad 1500 członków z ponad 50 krajów. Są nimi m.in. Bruksela, Londyn i Paryż, ale także Canberra czy Waszyngton. Jest w niej także 12 polskich członków, m.in. Katowice, Kraków, Wrocław i Gdynia. 

Członkostwo w sieci to możliwość:

  • dzielenia się autorskimi rozwiązaniami i doświadczeniami, ale też korzystania z praktyk wypracowanych w innych ośrodkach, np. projektowania przestrzeni publicznych i budynków przyjaznych starzeniu, organizacji transportu i mieszkalnictwa, rozwijaniu partycypacji obywatelskiej, zwiększaniu zatrudnienia, rozwijaniu komunikacji i informacji, wsparciu społecznym i usług zdrowotnych,
  • zyskania dostępu do wyników badań, analiz oraz rekomendacji wypracowanych przez organizacje, władze czy ośrodki akademickie na całym świecie,
  • nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi miastami, którym także zależy na stałym rozwijaniu oferty adresowanej do seniorek i seniorów oraz na wdrażaniu usług i rozwiązań dotyczących szeroko rozumianej dostępności.
na zdjęciu dokument - certyfikat włożony za szklaną osłonkę
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz: Certyfikat WHO zaświadcza o tym, że umiemy aktywizować seniorów, organizować dla nich aktywności, i wspieramy ich w tym, co sami chcą robić
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Miejskie rozwiązania systemowe od kilkunastu lat

Gdańsk był jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziły politykę uwzględniającą potrzeby i oczekiwania osób w wieku 60+. Już od roku 2007 działa Gdańska Rada ds. Seniorów. Od 2010 roku w Urzędzie Miejskim pracuje natomiast Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów.  W 2018 r. powołano Radę Seniorów w Gdańsku, czyli reprezentację osób starszych przy Radzie Miasta Gdańska. 

Od sierpnia 2023 roku w Centrum Dolna Brama 8 działa natomiast Centrum Informacji i Animacji Senioralnej. Zespół Centrum koordynuje działania miasta dla osób 60+, z myślą o nich tworzona jest także sieć wymiany informacji. Animuje ono również działania oczekiwane przez seniorów.

Tradycyjne śniadanie wielkanocne w Domu Pomocy Społecznej “Polanki”

Każdego roku zabezpieczany jest też Gdański Fundusz Senioralny, który wspiera działania integrujące i aktywizujące środowisko gdańskich seniorów. Zakłada on:

  • mini granty dla grup nieformalnych - 1 tys. zł na inicjatywę,
  • granty dla organizacji pozarządowych - 9 tys. zł na projekt,
  • konkurs na wsparcie dla klubów i kół seniora - do 1 tys. zł.

- Aktywnie działamy wspierając działalność kół i klubów senioralnych. Dzisiaj w całym mieście działa około 70 właśnie takich kół i klubów - przypomina prezydent Dulkiewicz. 

na zdjęciu pięć kobiet w oficjalnych strojach, pierwsza z nich mówi do mikrofonów dziennikarskich, pozostałe stoją obok w rzędzie
O polityce senioralnej w Gdańsku opowiadały podczas konferencji prasowej: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Marzena Okła-Drewnowicz, ministra do spraw polityki senioralnej, Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska oraz Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska. W konferencji uczestniczyła też miejska radna Beata Dunajewska (pierwsza z lewej)
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Rząd liczy na współpracę z samorządem

W konferencji poświęconej przyznaniu naszemu miastu certyfikatu WHO uczestniczyła Marzena Okła-Drewnowicz, ministra do spraw polityki senioralnej. Podkreślała ona, że obecny rząd rozpoczyna budowę polityki “senioralnej”, opartej na współpracy z samorządami.

- Gratuluję Gdańskowi tego certyfikatu, ale również proszę, żebyśmy my, jako rząd - budując  po raz pierwszy w historii politykę senioralną - mogli czerpać z dobrych praktyk, które w Gdańsku są bardzo cenne - podkreślała ministra Marzena Okła-Drewnowicz. - Wiele inicjatyw, które już rozpoczęliśmy w ciągu stu pierwszych dni rządu to projekty, które nie udadzą się, jeśli nie będzie zaangażowanych i sprawdzonych samorządowców. Taką współpracę zakłada m.in. Bon Senioralny: jako rząd dajemy pieniądze, pomagamy budować cały sektor usług społecznych, ale to samorząd jest organizatorem i zleceniodawcą tych usług. Jesteśmy ich partnerem w tym działaniu - dodała.

Ministra Okła-Drewnowicz zwróciła uwagę m.in. na Gdański Fundusz Senioralny, który może być przykładem dobrej praktyki, którą warto wykorzystać do rozwiązań wypracowanych na szczeblu ogólnopolskim, być może na zasadach także Budżetu Obywatelskiego. Mówiła też o Centrum Opieki Wytchnieniowej, które otwarto w Gdańsku w ubiegłym roku, a które jest obecnie jedynym takim rozwiązaniem w całym kraju. 

Przymorze. W centrum handlowym działa klub sąsiedzki dla mieszkańców

Gdańscy seniorzy chcą być aktywni

W trakcie prac nad Gdańskim Modelem Równego Traktowania zbadano oczekiwania seniorów co do zdrowia, kultury i aktywności obywatelskiej, a także pracy i uczenia się oraz bezpieczeństwa i przeciwdziałania dyskryminacji. Podczas badania pytano także o usługi społeczne, przestrzeń publiczną, mobilność i mieszkalnictwo. Wyniki wskazały, że seniorzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i kulturalnym miasta, mieć możliwości rozwoju swoich pasji i działania w senioralnych grupach nieformalnych oraz realizowania projektów i przedsięwzięć międzypokoleniowych.

- Mieszkańców w wieku 60+ przybywa we wszystkich miastach na świecie, również w Gdańsku. Dlatego niezwykle ważne jest, aby polityki miejskie, inwestycje i rozwój miasta odbywały się w oparciu o potrzeby i oczekiwania tej grupy społecznej - mówiła z kolei Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. - Gdańska oferta na rzecz seniorów i seniorek koncentruje się w czterech obszarach: aktywność, edukacja, zdrowie i profilaktyka oraz pomoc i wsparcie. 

TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska