Zaspa-Młyniec
Powierzchnia: 1,22 km2
Liczba ludności: 13800 osób
Gęstość zaludnienia: 11311 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
339 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III

58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186 (Osiedle Garnizon)
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku

58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł.insp. Stanisław Grobelski

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Bartosz Bejm, Wanda Bułakowska, Paweł Chądzyński, Zbigniew Chudzicki, Ewa Dyk – Majewska, Jacek Godziński, Krzysztof Golec, Maria Krajewska, Maciej Krakowiak, Marian Kumiszcza, Jacek Morga, Kamil Sośniak, Przemysław Walaszczyk, Agnieszka Wierzbicka, Krzysztof Zimnicki

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Kamil Sośniak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Bartosz Bejm

Członek Zarządu
Paweł Chądzyński, Zbigniew Chudzicki

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Agnieszka Wierzbicka

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Ewa Dyk-Majewska

Siedziba
ul. Pilotów 7 XV Liceum Ogólnokształcące (pok. nr 6), Gdańsk 80-460

Telefon
(58) 553-21-05

E-mail:
zaspa-mlyniec@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.radamlyniec.org

Facebook
Rada Dzielnicy Zaspa-Młyniec

Dyżur
wtorek 18:30-19:30

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1079/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1186/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1378/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/84/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/151/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy