Przymorze Małe
Powierzchnia: 2,27 km2
Liczba ludności: 15147 osób
Gęstość zaludnienia: 6673 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
369 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I

58 556 32 30; 58 553 47 60
ul. Gospody 19a
Kierownik Referatu – Andrzej Aniołczyk
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku

58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł.insp. Stanisław Grobelski

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Rada dzielnicy Przymorze Male

Skład Rady Dzielnicy
Maciej Antończyk, Marcin Bednarski, Artur Cybulski, Anna Czarzasta, Tomasz Dziemianczuk, Kamil Hodorowicz, Adam Kluczkowski, Andrzej Kowalczyk, Maria Łapińska, Marcin Mickun, Halina Rogowska, Krzysztof Sielicki, Adam Szczepański, Justyna Urbańska, Kazimierz Widźgowski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marcin Mickun

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Anna Maria Czarzasta

Członek Zarządu
Maria Łapińska, Kazimierz Widźgowski 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Kowalczyk

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Adam Szczepański

Siedziba
ul. Czerwony Dwór 25 (pok. 11), 80-376 Gdańsk

Telefon:
(58) 58 573-59-96

E-mail:
rada@przymorzemale.com.pl
przymorze.male@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.przymorzemale.com.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Małe

Dyżury

Statut Osiedla

Uchwała nr XXXVIII/1065/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1190/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1364/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/70/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/137/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.