Piecki-Migowo
Powierzchnia: 4,25 km2
Liczba ludności: 24713 osób
Gęstość zaludnienia: 5815 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
565 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu - Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł.insp. Daniel Wiecki

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 3
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Rada dzielnicy

Rada Dzielnicy Piecki-Migowo

Skład Rady Dzielnicy
Rafał Andrzejewski, Joanna Antczak – Sokołowska, Alicja Chorzelska – Pytlak, Grażyna Dzierżak, Halina Gostomska, Dorota Grudzień, Bogusław Heger, Wiktor Jesionek, Jerzy Kreft, Hanna Łobodzińska, Przemysław Malak, Kazimierz Mechowski, Waldemar Niedziałek, Ewa Ostapska, Radosław Pasich, Beata Peters, Daniela Szynszecka, Ewa Świątek, Dariusz Wilczyński, Florian Wojciechowski, Mateusz Zakrzewski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Jerzy Kreft

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Przemysław Malak

Członek Zarządu
Waldemar Niedziałek, Mateusz Zakrzewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Alicja Chorzelska - Pytlak

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Beata Peters

Siedziba
ul. Jaśkowa Dolina 105 (Przychodnia Morena pok. 220), 80-286 Gdańsk

Telefon
(58) 554-15-96

E-mail:
piecki-migowo@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.piecki-migowo.pl

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1063/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1173/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1362/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/68/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/135/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.