Stogi
Powierzchnia: 10,95 km2
Liczba ludności: 11578 osób
Gęstość zaludnienia: 1057 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
296 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI

58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VII w Gdańsku

58 321 66 22
ul. Ugory 9
Komendant komisariatu – podinsp. Tomasz Czaja

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 1
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Ilona Brzeska - Groth, Adam Ciszewski, Witold Drabik, Kamil Duljas, Jarosław Gawina, Beata Grochowska, Bogdan Gutowski, Hanna Krzak, Janusz Łapszo, Sabina Mirska Joanna Plichta, Łukasz Prażnowski, Sławomir Szczygielski, Magdalena Wiszniewska, Sławomir Ziembiński

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Magdalena Wiszniewska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Bogdan Gutowski

Członek Zarządu
Łukasz Prażnowski, Kamil Duljas

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Sławomir Szczygielski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Joanna Plichta

Siedziba
Hoża 14, 80-628 Gdańsk

Telefon

58 573-21-49, 503-495-942

E-mail:
 zarzad@radadzielnicystogi.pl

Portal
radadzielnicystogi.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Stogi

Dyżur
wtorek 8:00-9:00, czwartek 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1069/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1177/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1368/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/74/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/141/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.