Siedlce
Powierzchnia: 2,58 km2
Liczba ludności: 13940 osób
Gęstość zaludnienia: 5403 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
339 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu - Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł.insp. Daniel Wiecki

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 3
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Rada dzielnicy

Rada Osiedla Siedlce

Skład Rady Dzielnicy
Bartłomiej Cyrny, Brygida Folkmann – Banaszak, Marcin Gędzierski, Zbigniew Golemski, Justyna Jaszak, Lucyna Karczewska, Piotr Kondrat, Dorota Naglicka, Andrzej Nawara, Karol Nawrocki, Danuta Pik – Kordela, Barbara Walerych, Andrzej Wardziak, Wojciech Widzicki, Jędrzej Włodarczyk

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Jędrzej Włodarczyk

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Brygida Folkmann - Banaszak

Członek Zarządu
Bartłomiej Cyrny, Wojciech Widzicki

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Andrzej Nawara

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Barbara Walerych

Siedziba
ul. Kartuska 63-65, 80-141 Gdańsk

Telefon
(58) 301-91-87

E-mail:
rada@radasiedlce.pl

Portal
www.radasiedlce.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Siedlce

Twitter
Rada Dzielnicy Siedlce

Dyżury

wtorek 18:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1068/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1176/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1367/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/73/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/140/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy