Nowy Port
Powierzchnia: 2,08 km2
Liczba ludności: 10319 osób
Gęstość zaludnienia: 4961 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
276 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy II

58 301 30 11 wew. 150
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Grzegorz Pawlak
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VI w Gdańsku

58 521 17 22
ul. Kasztanowa 6
Komendant komisariatu – kom. Marek Włodarczyk

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 1
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Rada dzielnicy

Rada Osiedla Nowy Port

Skład Rady Dzielnicy
Krzysztof Garski, Krystyna Kawecka, Maria Kordowska, Ewa Łapińska, Marzena Malko, Markuszewska Bożena, Andrzej Mordasiewicz, Anna Motyl, Monika Rojewska, Kamil Rychlak, Paweł Siuber, Beata Szałkowska, Marek Szymański, Krzysztof Wysocki

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Maria Kordowska

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Krystyna Kawecka

Przewodniczący Rady
Marzena Malko

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Kamil Rychlak

Siedziba
ul. Oliwska 53/55, 80-563 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 342-00-14

E-mail:
nowy.port@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.ronp.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Nowy Port

Dyżury
wtorek 10:00-11:00, czwartek 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1058/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1168/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1357/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/63/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/130/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.