Matarnia
Powierzchnia: 14,48 km2
Liczba ludności: 5827 osób
Gęstość zaludnienia: 402 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
203 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy IV

58 344 32 84
ul. Orfeusza 2
Kierownik Referatu – Tomasz Zubek
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji IX w Gdańsku

58 521 11 22
ul. Balcerskiego 35
Komendant komisariatu – nadkom. Remigiusz Wierzba

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Bogucki Zbigniew, Czechowska Maria, Gajda Krzysztof, Gofron Krzysztof, Górska Irena, Dzięcielska Magdalena, Kasarab Jarosław, Kęska Robert, Korpacka Danuta, Kossakowski Daniel, Krasa Wiesława, Richert Łukasz, Sollich Jakub, Zawadzka Anna, Żyngiel Waldemar

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Daniel Kossakowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Wiesława Krasa

Członkowie Zarządu Dzielnicy
Daniel Kossakowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Łukasz Richert

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Waldemar Żyngiel

Siedziba
ul. Słowackiego 140

Telefon
519-708-511 lub 58 573-29-64

E-mail:
rada@matarnia24.pl

Portal
http://matarnia24.pl/rada-dzielnicy.html

Facebook
Rada Dzielnicy Matarnia

Dyżury
poniedziałek od 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1056/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1189/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1355/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/61/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/128/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.