Przymorze Wielkie
Powierzchnia: 3,24 km2
Liczba ludności: 29809 osób
Gęstość zaludnienia: 9200 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
606 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I

58 556 32 30; 58 553 47 60
ul. Gospody 19a
Kierownik Referatu – Andrzej Aniołczyk
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku

58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł.insp. Stanisław Grobelski

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Adamczyk Daniel, Bielicka Julia, Chmielecki Andrzej, Czermiński Michał, Frankowska Jolanta, Heyke Wojciech, Janota Mateusz, Kalinowski Leszek, Klawikowska Iwona, Klein Patryk, Kolatzek Krzysztof, Patejuk Alicja, Pietrzak Piotr, Pomieczyńska Elżbieta, Ptaszyński Grzegorz, Rotocka-Kamińska Eliza, Rozenberg Adam, Rutkowska Teresa, Skrzypski Krzysztof, Wysiecki Mikołaj, Zielke Zbigniew

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Krzysztof Skrzypski - tel. 508-186-023

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Grzegorz Ptaszyński

Czlonkowie Zarządu
Iwona Klawikowska, Teresa Rudkowska

Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Jolanta Frankowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy
Andrzej Chmielecki

Siedziba
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk (budynek GIMNAZJUM nr 19)

Telefon
58 761-45-97 wew. 27

E-mail:
rada@przymorzewielkie.pl

Portal
www.przymorzewielkie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1066/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1191/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1365/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/71/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/138/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.