Wrzeszcz Górny
Powierzchnia: 6,42 km2
Liczba ludności: 24697 osób
Gęstość zaludnienia: 3847 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
512 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III

58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186 (Osiedle Garnizon)
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji III w Gdańsku

58 521 15 22
ul. Biała 1A
Komendant komisariatu – mł.insp. Zbigniew Skowronek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 4
Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Rada dzielnicy

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny

Skład Rady Dzielnicy
Wojciech Chmielewski, Adam Ciechanowicz, Halina Człapińska, Maciej Kałas, Jadwiga Kopeć, Krzysztof Koprowski, Arkadiusz Kowalina, Wojciech Kuliński, Witold Kuźmicki, Lidia Makowska, Małgorzata Marmurowicz, Zbigniew Mleczko, Romuald Plewa, Barbara Polakowska, Gabriela Roszkowska, Kamil Rutecki, Joanna Sławkowska-Marszeniuk, Michał Szulta, Janina Wiśniewska, Ewa Woźna, Barbara Zieleń

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Arkadiusz Kowalina

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Krzysztof Koprowski

Członek Zarządu
Halina Człapińska, Gabriela Roszkowska 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Romuald Plewa

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Maciej Kałas

Siedziba
al. Grunwaldzka 127, 80-244 Gdańsk

Telefon
(58) 346-63-21

E-mail:
wrzeszcz.gorny@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.wrzeszczgorny.pl

Dyżury
czwartek 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1076/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1183/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1375/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/81/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/148/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy