Wrzeszcz Dolny
Powierzchnia: 3,5 km2
Liczba ludności: 25503 osób
Gęstość zaludnienia: 7287 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
521 000 zł
Polecamy
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III

58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186 (Osiedle Garnizon)
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji III w Gdańsku

58 521 15 22
ul. Biała 1A
Komendant komisariatu – mł.insp. Zbigniew Skowronek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 4
Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Rada dzielnicy

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Skład Rady Dzielnicy
Olga Budzanowska, Adrian Chyliński, Lolita Dwojacka, Ryszard Fryska, Hanna Hubert, Marcin Jarosz, Sławomir Kalwasiński, Krystian Kłos, Halina Królczyk, Aleksandra Kulma, Ewa Lieder, Daniel Lipecki, Aneta Magnuszewska, Danuta Maltańska – Wojciechowska, Agata Mancewicz, Milena Moeller, Halina Piotrowska, Krystyna Przybyłowska, Daniel Sokalski, Tomasz Stęplowski, Katarzyna Żyżun

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Krystian Kłos

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Daniel Lipecki

Członek Zarządu
Aleksandra Kulma

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Sławomir Kalwasiński

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Lolita Dwojacka

Siedziba
ul. Manifestu Połanieckiego 36, 80-406 Gdańsk

Telefon
(58) 573-23-88

E-mail: 
dolny.wrzeszcz@gmail.com

Portal
http://wrzeszczdolny.pl/

Dyżury
Poniedziałek 11:00-12:30, Czwartek 17;00-18:30

Statut Dzielnicy
Uchwała nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1374/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/80/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/147/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.