Ujeścisko-Łostowice
Powierzchnia: 7,87 km2
Liczba ludności: 20671 osób
Gęstość zaludnienia: 2627 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
528 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu - Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku

58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – mł.insp. Krzysztof Kaczmarek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Rada Osiedla Ujeścisko-Łostowice

Skład Rady Dzielnicy
Paweł Czoska, Elżbieta Dudek, Stanisława Dzierżawska, Barbara Fedyrko, Danuta Gdaniec, Mieczysław Grzymała, Mariusz Hałasa, Stanisław Jażdżewski, Ewa Klimek, Piotr Lachowski, Wojciech Liczmański, Iwona Łangowska, Alicja Marciniak – Stopieńska, Mirosław Pająkowski, Sylwia Rydlewska – Kowalik, Barbara Struzik, Ewa Świątek, Elżbieta Tysarczyk, Katarzyna Wasilewska, Anna Zielińska, Andrzej Ziółkowski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Piotr Lachowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Anna Zielińska

Członek Zarządu
Mieczysław Grzymała, Mariusz Hałasa

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Danuta Gdaniec

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Elżbieta  Dudek 

Siedziba
ul. Przemyska 21 (Dom Sąsiedzki), 80-180 Gdańsk

Telefon
(58) 326-07-91

E-mail: 
ujescisko-lostowice@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.radaujescisko.pl

Dyżury
Wtorek 18:30 - 19:30

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1073/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1180/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1372/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/78/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/145/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.