Przeróbka
Powierzchnia: 6,88 km2
Liczba ludności: 4522 osób
Gęstość zaludnienia: 657 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
174 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI

58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VII w Gdańsku

58 321 66 22
ul. Ugory 9
Komendant komisariatu – podinsp. Tomasz Czaja

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 1
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Sylwia Brzeska, Grzegorz Durczak, Katarzyna Gepert, Jan Janiak, Dorota Kałuża, Małgorzata Kępowicz, Maciej Kostun, Agata Makuła, Alfreda Nadzikowska, Ryszard Nowak, Krystyna Pilarska, Jarosław Pogorzelski, Małgorzata Rutkowska, Sławomir Sieradzki, Elżbieta Żmijewska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Sławomir Sieradzki - tel. 506-457-607, slawomir.sieradzki@interia.eu

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Alfreda Nadzikowska

Członek Zarządu

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Elżbieta Żmijewska - tel. 602-507-503

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Krystyna Pilarska

Siedziba
ul. Bajki 8A, 80-706 Gdańsk

Telefon
(58) 573-59-94

E-mail:

Portal
www.radadzielnicyprzerobka.pl

Dyżury
środa 17:00-18:00

Statut Osiedla

Uchwała nr XXXVIII/1064/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1174/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1363/14/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/69/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/136/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.