Jasień
Powierzchnia: 11,45 km2
Liczba ludności: 11078 osób
Gęstość zaludnienia: 968 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
368 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu - Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VIII w Gdańsku

58 321 68 22
ul. Kartuska 245
Komendant komisariatu – mł.insp. Daniel Wiecki

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 3
Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki-Migowo, Jasień
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Zbigniew Browarczyk, Anna Drapella, Krzysztof Drzymała,Piotr Kruk, Marek Kryniewski, Magdalena Nowicka, Lech Pupek, Dorota Radlińska, Teresa Rakoczy, Lidia Rybandt, Janusz Smoleń, Anna Szumichora, Tomasz Torcz, Ewa Tumasz, Iwona Wilkowska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Magdalena Nowicka

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Tomasz Torcz

Członek Zarządu
Lidia Rybandt, Piotr Kruk 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Anna Szumichora

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Marek Kryniewski

Siedziba
ul. Damroki 63, 80-177 Gdańsk

Telefon
(58) 302-32-65

E-mail:
dzwonek-jasienski@poczta.wp.pl
jasien@radadzielnicy.gdansk.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Jasień

Dyżury
wtorek 16:00-18:00

Statut Dzielnicy
Uchwała nr XXXVIII/1052/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1163/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1351/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr V/57/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/124/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.