Kokoszki
Powierzchnia: 19,94 km2
Liczba ludności: 8442 osób
Gęstość zaludnienia: 423 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
262 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy IV

58 344 32 84
ul. Orfeusza 2
Kierownik Referatu – Tomasz Zubek
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji IX w Gdańsku

58 521 11 22
ul. Balcerskiego 35
Komendant komisariatu – nadkom. Remigiusz Wierzba

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Witold Bądkowski, Wiesława Bobińska, Nikol Borska, Halina Formela, Jerzy Jaśkiewicz, Gabriela Klein, Krystyna Klewicka, Tomasz Lipiński, Krzysztof Nowotarski, Piotr Odya, Edyta Peplińska, Andrzej Plichta, Ryszard Steffanowski, Jadwiga Weiher, Lucyna Ziembińska - Illa

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Krzysztof Nowotarski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Gabriela Klein

Członek Zarządu
Piotr Odya

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Witold Bądkowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Lucyna Ziebińska - Illa

Siedziba
ul. Azaliowa 18, 80-177 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 521-70-29

E-mail:
kokoszki@gdansk.gda.pl

Portal
www.kokoszki.org

Dyżury
czwartek 18:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1053/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1164/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1352/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/58/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/125/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy