Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Powierzchnia: 2,34 km2
Liczba ludności: 18051 osób
Gęstość zaludnienia: 7714 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
404 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I

58 556 32 30; 58 553 47 60
ul. Gospody 19a
Kierownik Referatu – Andrzej Aniołczyk
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku

58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł.insp. Stanisław Grobelski

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Dariusz Bagiński, Łukasz Bejm, Jerzy Bogucki, Anna Chmielewska, Maria Cholewińska, Wiesław Gronowski, Ewa Kałęka, Tadeusz Krypczyk, Andrzej Malinowski, Barbara Pasieka, Piotr Pawłowski, Czesława Pietkiewicz, Dorota Piotrowska, Elżbieta Potrykus, Bogusław Zandrowicz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Łukasz Bejm

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Piotr Pawłowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Bogusław Zandrowicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Andrzej Malinowski

Siedziba
ul. Szyprów 3, 80-355 Gdańsk (budynek ZKPiG nr 8)

Telefon/fax.
58 557-98-22 wew. 27

E-mail:
zwjt@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.rozwjt.gda.pl

Dyżury
II poniedziałek m-ca 11:00-12:00, III poniedziałek m-ca 17:00-18:00 (Filia nr 26 WiMBP, ul. Gospody 3B)

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1081/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1380/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/86/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/153/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.