Olszynka
Powierzchnia: 7,86 km2
Liczba ludności: 3239 osób
Gęstość zaludnienia: 412 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
155 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy VI

58 301 30 11 wew. 103
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Mirosław Radka
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji II w Gdańsku

58) 321 46 22
ul. Piwna 32/35
Komendant komisariatu – mł.insp. Zbigniew Skowronek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 1
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Stanisława Borowska – Gala, Krystyna Chruszczynska, Elżbieta Dziukała, Marcin Januszewski, Roman Kamrowski, Elżbieta Kędzierska, Halina Korona, Jadwiga Kubik, Paula Łukaszewicz, Mirosław Piotrowski, Radosław Stasiak, Aleksandra Tywoniuk, Janina Zdunek, Jarosław Zygmunt

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Jadwiga Kubik

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Mirosław Piotrowski

Członek Zarządu
Karina Rembiewska, Marcin Januszewski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Halina Korona

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Elżbieta Dziukała

Siedziba
Modra 2, 80-736 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 322-96-98

E-mail:
olszynka@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
http://www.radaosiedlaolszynka.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Olszynka

Dyżury
wtorek 17:00-18:00, czwartek 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1060/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1170/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1359/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/65/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/132/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.