Śródmieście
Powierzchnia: 5,65 km2
Liczba ludności: 29630 osób
Gęstość zaludnienia: 5244 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
582 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy II

58 301 30 11 wew. 150
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Grzegorz Pawlak
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji II w Gdańsku

58) 321 46 22
ul. Piwna 32/35
Komendant komisariatu – mł.insp. Zbigniew Skowronek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Rada Dzielnicy Śródmieście

Skład Rady Dzielnicy
Marcin Bildziuk, Filip Borysewicz, Bohdan Gajkowski, Dominika Ikonnikow, Wacław Janocki, Magdalena Kamrowska, Jacek Król, Mateusz Litwiński, Marta Mężyk, Stanisław Michel, Maciej Multaniak, Agata Pawłowska, Łukasz Pellowski, Leszek Pochroń – Frankowski, Wojciech Rudnicki, Anna Stawska, Jadwiga Wojciechowska, Anna Woroniecka, Paweł Zienkiewicz, Jarosław Żurawiński

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
Dominika Ikonnikow

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Marta Mężyk

Członek Zarządu
Anna Woroniecka, Barbara Wysocka

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Leszek Pochroń - Frankowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Jarosław Żurawiński

Siedziba
ul. Ogarna 29/30, 80-826 Gdańsk

Telefon
(58) 306-78-14

E-mail:
srodmiescie@gdansk.gda.pl

Portal
www.radagdansksrodmiescie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Śródmieście

Dyżury
środa 16:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1072/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1179/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1371/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/77/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/144/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy