Osowa
Powierzchnia: 13,76 km2
Liczba ludności: 14419 osób
Gęstość zaludnienia: 1048 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
372 000 zł
Polecamy
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy IV

58 344 32 84
ul. Orfeusza 2
Kierownik Referatu – Tomasz Zubek
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji IX w Gdańsku

58 521 11 22
ul. Balcerskiego 35
Komendant komisariatu – nadkom. Remigiusz Wierzba

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Monika Bednarska, Paweł Bodakowski, Grzegorz Boros, Maciej Juchniewicz, Waldemar Karpiński, Katarzyna Komorowska, Stanisław Krzemiński, Piotr Ludwichowski, Beata Pawlik, Jan Perucki, Maciej Przybylski, Bartosz Stefański, Andrzej Teleżyński, Karol Ważny, Łukasz Żyliński

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Maciej Przybylski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Grzegorz Boros

Członek Zarządu
Maciej Juchniewicz

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Karol Ważny

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Stanisław Krzemiński

Siedziba
ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 554-54-20

E-mail:
osowa@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.rada.osowa.com

Facebook
Rada Dzielnicy Osowa

Dyżury
codziennie 18:00-19;00

Statut Dzielnicy
Uchwała nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1352/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/67/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/134/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.