Chełm
Powierzchnia: 11,1 km2
Liczba ludności: 48886 osób
Gęstość zaludnienia: 4404 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
1 009 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Dyżurny Inżynier Miasta

(58) 524 45 00

(całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awariach i nieprawidłowościach np. brak pokrywy studzienki, awarii oświetlenia ulicy, zerwaniu trakcji tramwajowej itp.)

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu - Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku

58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – mł.insp. Krzysztof Kaczmarek

www.gdansk.policja.gov.pl/
Rada dzielnicy

Rada Dzielnicy Chełm

Skład Rady Dzielnicy
Patryk Bukowski, Leszek Cudnowski, Wojciech Dzedzej, Zenobia Glac – Ściebura, Elżbieta Hułas, Ryszard Kopittke, Julita Kuklińska, Katarzyna Langowska, Beata Matyjaszczyk, Marian Menczykowski, Marian Ochocki, Krzysztof Olechnowicz, Natalia Ostrowska, Adam Paszyński, Agnieszka Rezmer, Michał Rojek, Anna Rożek, Marian Stankiewicz, Grażyna Stolc, Piotr Wnorowski, Danuta Zadrzyńska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marian Menczykowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Elżbieta Hułas

Członek Zarządu
Agnieszka Rezmer, Anna Rożek

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Piotr Wnorowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Wojciech Dzedzej

Siedziba
ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk

Telefon
(58) 300-04-65

E-mail:
chelm@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicychelm.pl    

Dyżury
każdy wtorek 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1051/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1162/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1350/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/56/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/123/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy