Zdrowie publiczne i sport

Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Bilbord reklamujący Finał Ligi Europy
Bilbord reklamujący Finał Ligi Europy
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

W rozdziale znajduje się szczegółowy opis realizacji miejskiej polityki prozdrowotnej i prosportowej.

W czasie pandemii miejskie jednostki oraz podmioty realizujące zadania miasta angażowały się w działania zmierzające do zmniejszania ryzyka transmisji oraz akcje promujące szczepienia przeciw COVID-19. Prawie 72% gdańszczan zostało w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 (do marca 2022 r.). Był to najlepszy wynik w województwie pomorskim i czwarty spośród 10 największych miast Polski.

Miasto wspierało działalność placówek medycznych i szpitali m.in. przez zakup sprzętu medycznego i środków dezynfekujących. W 2021 r. w ramach wsparcia gdańskich placówek medycznych ze środków miejskich przekazano dotację celową na zakup 9 szt. aparatury i sprzętu medycznego o wartości 1,5 mln zł, w tym rezonans magnetyczny, 4 kardiomonitory i 3 respiratory.

W związku z trwającą pandemią samorząd gdański udzielił wsparcia finansowego podmiotom leczniczym, dla których Marszałek Województwa Pomorskiego jest organem tworzącym, w wysokości 1 mln zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej. Ze środków tych zakupiono ponad 1,5 mln par rękawiczek jednorazowych, ponad 0,5 mln maseczek, jednorazową pościel oraz fartuchy chirurgiczne i komplety operacyjne. Ponadto w ramach przyznanej dotacji celowej przekazana została Samorządowi Województwa Pomorskiego kwota 5 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych, w tym na przebudowę pomieszczeń Szpitala św. Wojciecha na potrzeby oddziału kardiologicznego.

W 2021 r. kontynuowany był Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska. Program składa się z trzech modułów: edukacyjnego, wsparcia psychologicznego i wsparcia finansowego par decydujących się na zapłodnienie pozaustrojowe. W 2021 r. z procedury in vitro skorzystało 258 par. Od początku programu urodziło się 467 dzieci, a w samym 2021 r. – 146 dzieci.

Realizowany był Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – skierowany do aktywnych zawodowo mieszkańców Gdańska i gminy Stegna, będących w grupie podwyższonego ryzyka. Jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2. u osób z rozpoznanym stanem przedcukrzycowym.

Miasto podejmuje działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej i tworzenia warunków sprzyjających zachowaniu i umocnieniu zdrowia wszystkich mieszkańców. W dążeniu do zachowania zdrowia duże znaczenie ma sport, zwłaszcza powszechny, gdyż sprzyja on ugruntowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych. W odpowiedzi na tę potrzebę w Gdańsku prowadzone są programy z zakresu profilaktyki chorób, skierowane przede wszystkim do grup zwiększonego ryzyka zachorowań. Podejmowane są również działania mające na celu podniesienie jakości opieki medycznej i społecznej.

Wśród realizowanych programów promocji zdrowego stylu życia znalazły się: Kierunek Zdrowie, Zdrowy Przedszkolak, Gdańsk – jeMY zdrowo!. W 2021 r. prowadzono nową formułę gimnastyki korekcyjnej Fitklasa dla dzieci z klas zerowych oraz I–III szkoły podstawowej. W 2021 r. w programie uczestniczyły wszystkie samorządowe szkoły podstawowe (ok. 12 tys. dzieci).

W 2021 r. minęło 10 lat od rozpoczęcia programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży pod nazwą „6-10-14-18+ dla Zdrowia”. W tym czasie wykonano prawie 60 tys. badań przesiewowych. Ponad 2 tys. dzieci i młodzieży ukończyło roczną opiekę specjalistów.

Ponadto na szeroką skalę prowadzono działania wspierające osoby dotknięte problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi pod egidą Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. W 2021 r. z bezpośredniego wsparcia psychologicznego skorzystało 3,5 tys. osób, w tym osoby w kryzysie psychicznym związanym z pandemią COVID-19.

Kontynuowano program TOP Talent - profesjonalne wsparcie rozwoju utalentowanych młodych gdańskich piłkarzy i piłkarek. W 2021 r. uczestniczyło w nim 24 chłopców oraz 24 dziewczęta.

W 2021 r. po rocznej przerwie powróciły do Gdańska duże wydarzenia sportowe. 26 maja odbył się, przesunięty o rok z powodu pandemii, mecz finałowy piłkarskiej Ligi Europy. Za to we wrześniu Gdańsk gościł najlepszych siatkarzy Europy.