Atrakcyjność inwestycyjna

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Uroczyste wbicie łopaty pod budowę fabryki Northvolt
Uroczyste wbicie łopaty pod budowę fabryki Northvolt
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

W rozdziale podsumowano działalności proinwestycyjne miasta Gdańska.

Gdańsk to otwarte, dynamicznie rozwijające się miasto, którego walory gospodarcze doceniają zarówno krajowi, jak i zagraniczni inwestorzy. Na atrakcyjność inwestycyjną Gdańska składa się wiele czynników, wśród których wymienić można atuty związane z położeniem miasta, podaż zagospodarowanych terenów inwestycyjnych, dostępność transportową, potencjał i chłonność lokalnego rynku. Do ważnych aspektów należą także te związane z zasobami wykwalifikowanych kadr i bazą podwykonawców, coraz szersza oferta usług dla biznesu oraz obecność w regionie silnych ośrodków naukowo-badawczych reprezentowanych przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu.

W 2021 r. przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Gdańska, w których liczba pracujących przekracza 49 osób, poniosły nakłady inwestycyjne w wysokości 4845,8 mln zł, w tym 2561,5 mln zł zainwestowano w budynki i budowle, 1241,1 mln zł przeznaczono na zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, a 1025,2 mln zł – na środki transportu. Nakłady inwestycyjne ogółem były wyższe o 15,2% od poniesionych w 2020 r. Nakłady poniesione przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w 2021 r. wyniosły 576,2 mln zł, co stanowiło blisko 12% nakładów inwestycyjnych ogółem.

W lutym 2021 r. rozpoczęto budowę Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej, w którym mieścić się będzie m.in. jeden z najszybszych superkomputerów w Polsce. Zadaniem Centrum będzie wsparcie realizacji prac badawczo-rozwojowych wymagających dużych obliczeń, przetworzenia lub zarchiwizowania ogromnych zbiorów danych, czy też świadczenia zaawansowanych usług obliczeniowych typu SMART. Do końca 2021 r. budynek osiągnął już stan zamknięty. Planowane jest zakończenie budowy tej trzykondygnacyjnej nieruchomości o powierzchni 12 tys. m2 w połowie 2022 r.

W listopadzie 2021 r. rozpoczęto budowę jednostki, która zajmować się będzie rozwojem proekologicznych rozwiązań i technologii środowiskowych, w tym energooszczędnego budownictwa i energetyki. Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej będzie pełnić funkcję dydaktyczną, laboratoryjną oraz badawczą, stanie się również główną siedzibą Centrum EkoTech, jednego z 4 centrów badawczych politechniki, które powstały po otrzymaniu przez uczelnię statusu uczelni badawczej.

W grudniu 2021 r. Politechnika Gdańska podpisała porozumienie o współpracy ze spółką Northvolt Poland sp. z o.o. zakładające wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, m.in. w obszarach energetyki, elektroniki, bateryjnych magazynów energii oraz automatyki i robotyki, a także realizacji wniosków grantowych, staży i praktyk. Pod koniec 2021 r. szwedzka firma Northvolt rozpoczęła ponadto budowę fabryki systemów magazynowania energii w bezpośredniej bliskości terminala DCT.

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej (klasa A i B) w Trójmieście wyniosła na koniec 2021 r. 963,3 tys. m². Zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Gdańsku zlokalizowane są w przeważającej części w pasie SKM. Największy kompleks biurowy w północnej Polsce jest zlokalizowany w dzielnicy Oliwa. W 2021 r. w dzielnicy Wrzeszcz zrealizowany został biurowiec Garnizon Gato o powierzchni 10 tys. m2. Ponadto zakończono budowę Palio A (16 tys. m2) – pierwszego etapu inwestycji biurowej realizowanej przez Cavatinę, znajdującej się na obszarze Młodego Miasta.