Sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii

( 07.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ulica Długa w Gdańsku
Ulica Długa w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Sprawozdanie ma formę kart informacyjnych, które zawierają ogólny zarys danego zagadnienia, opis podjętych działań i listę realizatorów wraz z instytucją wiodącą i instytucjami partnerskimi.

Pełna treść sprawozdania: