Przestrzeń publiczna

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Konsultacje w sprawie Parku Południowego
Konsultacje w sprawie Parku Południowego
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Rozdział poświęcony głównie planowaniu przestrzennemu, terenom zielonym i estetyzacji przestrzeni publicznej.

Właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej jest warunkiem koniecznym do harmonijnego rozwoju miasta, poprawy jakości życia mieszkańców i nawiązywania kontaktów społecznych. Przestrzeń publiczna powinna stanowić miejsce spędzania czasu wolnego, forum wymiany idei, miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Takie podejście do przestrzeni publicznej realizuje ideę rozwoju miasta do wewnątrz, która polega na intensyfikacji i wielofunkcyjności użytkowania już zurbanizowanej przestrzeni.

W 2021 r. w trakcie sporządzania było 99 planów, z czego uchwalono 22 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Łącznie na koniec roku obowiązywało 727 planów, obejmujących swoim zasięgiem powierzchnię 17 223 ha, które pokrywały 64,8% powierzchni miasta.

Powołane zostało Biuro Architekta Miasta, które powstało z połączenia Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Referatu Planów i Marketingu podlegającego Wydziałowi Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Na jego czele stanął Architekt Miasta powołany w marcu 2021 r. Zadaniem Biura jest dbałość o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w Gdańsku, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych.

We wrześniu 2021 r. podjęto decyzję o powstaniu Parku Południowego, który będzie miał powierzchnię 77 ha. Swoim zasięgiem obejmie trzy dzielnice: Orunia Górna-Gdańsk Południe, Ujeścisko-Łostowice oraz Jasień. Jego realizacja będzie przebiegała wieloetapowo i potrwa kilka lat. Będzie to drugi, co do wielkości park w Gdańsku (po Parku Reagana - 90 ha), który ma pełnić także funkcję centrum dzielnicowego.

W maju 2021 r. podjęto uchwałę intencjonalną o podjęciu prac nad przygotowaniem uchwały o utworzeniu parku kulturowego w Śródmieściu. Park kulturowy ma na celu wypracowanie regulacji dotyczących ochrony materialnego i krajobrazowego dziedzictwa kulturowego oraz społecznego i gospodarczego oddziaływania na przestrzeń publiczną na obszarze parku kulturowego.

W 2021 r. został zakończony proces budowania i szerokich konsultacji społecznych (pierwszych realizowanych przy użyciu wersji w pełni dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami)  dokumentu pt. “Szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku. Poradnik projektowania uniwersalnego.” Dokument ten uwzględnia lokalną specyfikę miasta oraz już funkcjonujące regulacje w tym zakresie.

Do użytku spacerowiczów oddano Aleję Włazów na północnym cyplu Wyspy Spichrzów. Ciekawą aranżację przestrzeni, w której oprócz nasadzeń oglądać można m.in. wtopioną w chodnik kolekcję włazów kanalizacyjnych.