Demografia

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok na Ratusz Głównego Miasta i Dwór Artusa w Gdańsku
Widok na Ratusz Głównego Miasta i Dwór Artusa w Gdańsku
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Rozdział poświęcony najistotniejszym kwestiom demograficznym.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Gdańsku mieszkało 470 621 osób. W ciągu roku liczba mieszkańców spadła o 184 osoby (co stanowi 0,04%). Biorąc pod uwagę lata 2015-2021 można obserwować wzrost liczby mieszkańców o ponad 8 tys. osób.

W 2021 r. w Gdańsku urodziło się 5161 dzieci, o 170 mniej niż rok wcześniej. Liczba zgonów wzrosła o 504 osoby i wyniosła 6198 osób. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -1037 osób.

Fala zachorowań na COVID-19 jesienią 2021 r. przyniosła ponowny wzrost liczby zgonów w Gdańsku. Widać to wyraźnie na tle poprzednich lat. W latach 2018–2019 średnia miesięczna liczba zgonów nie przekraczała 500. Podobnie było w okresie od maja do października 2021 r. W listopadzie zanotowano już ponad 700 zgonów, a w grudniu rekordową liczbę – blisko 950.

Tabela porównawcza „Mieszkańcy Gdańska w latach 2015–2021” z podziałem na płeć i wiek, obrazuje dynamikę zmian populacji m.in.: rosnący systematycznie wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), który w 2020 r. wynosił 74,1, a w 2021 r. 74,8.

Statystyki liczby mieszkańców w podziale na dzielnice naniesiono na mapę. Najludniejsza dzielnica to od lat Chełm - ma ponad 31 tys. mieszkańców. Za to najmniej gdańszczan mieszka na Rudnikach (1027 osób).

Systematyczny wzrost liczby mieszkańców odnotowują dzielnice południowe. Liczba mieszkańców Jasienia wzrosła o 1270 osób (+6,1% r/r), Ujeściska-Łostowic – o 561 osób (+2% r/r), a Oruni Górnej-Gdańska Południe – o 374 osoby (+1,8% r/r).

Duży wzrost w ujęciu procentowym odnotowano w dzielnicach małych powierzchniowo, o niskim wskaźniku zaludnienia, jak: Letnica – o 240 osoby (+15,2% r/r), VII Dwór – o 149 osób (+4,4% r/r).

Saldo migracji Gdańska w latach 2015–2021 było dodatnie i wyniosło ponad 10 tys. osób - dane na ten temat wraz z informacjami o przyroście naturalnym zestawiono w tabeli “Ruch naturalny oraz saldo migracji mieszkańców Gdańska w latach 2015–2021".