Budżet miasta

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Żuraw i Długie Pobrzeże z lotu ptaka
Żuraw i Długie Pobrzeże z lotu ptaka
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Rozdział o strukturze budżetu Miasta Gdańska i jego kondycji finansowej.

W 2021 r. dochody Gdańska wyniosły 4305,8 mln zł i wzrosły o 376,5 mln zł w stosunku do 2020 r. Wydatki miasta wyniosły 4166,8 mln zł, tj. wzrosły o 231,1 mln zł w stosunku do 2020 r. Dochody budżetu Miasta Gdańska w 2021 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 9149 zł, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 8854 zł, z czego na zadania inwestycyjne przeznaczono 902 zł. Nadwyżka budżetowa w 2021 r. wyniosła 139 mln zł.

W 2021 r. najważniejszym źródłem dochodów budżetowych miasta był udział w podatkach. Dały one łącznie 1358,9 mln zł, w tym 1240,3 mln zł z podatków PIT i CIT. Na drugiej i trzeciej pozycji pod względem wysokości udziału znalazły się odpowiednio subwencje (755,2 mln zł, w tym część oświatowa w wysokości 599,0 mln zł) i dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (694,4 mln zł).

Budżet Miasta Gdańska w 2021 r. realizowany był w trudnych warunkach wciąż trwającej pandemii COVID-19, której negatywne skutki miały przełożenie na wiele obszarów funkcjonowania miasta i jego mieszkańców.

Wzrost dochodów budżetowych w ograniczonym stopniu przekłada się na możliwości samorządu do finansowania nowych inwestycji i projektów. W budżecie miejskim szybko rosną dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (np. wypłata świadczenia wychowawczego 500+).

W 2021 r. Gdańsk uzyskał bardzo dobrą ocenę ratingową, która jest świadectwem wiarygodności kredytowej dla instytucji finansowych. Ocena A minus (A-) w ratingu międzynarodowym w walucie zagranicznej i krajowej to najwyższa z możliwych not, czyli taka sama, jak posiada Polska.