Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plakat promujący Budżet Obywatelski 2022
Plakat promujący Budżet Obywatelski 2022

Jest to podsumowanie działań podjętych w 2021 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego (BO).

Dziewiąta edycja BO z 2021 r. była rekordowa: zgłoszono najwięcej jak dotąd projektów - 674 w tym 184 w nowej kategorii Zielonego Budżetu Obywatelskiego (ZBO). Do głosowania zakwalifikowanych zostało 387 projektów. Na realizację wybranych inicjatyw Miasto założyło kwotę 20,8 mln zł, z czego 16,5 mln przypadło projektom dzielnicowym. W głosowaniu wzięło udział 43 190 mieszkańców Gdańska. Do realizacji wybranych zostało 121 projektów, w tym 47 projektów ZBO.

W 2021 r. mimo trudnej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 zrealizowano 196 projektów z czterech edycji Budżetu Obywatelskiego (2018, 2019, 2020, 2021). Zadaniami, których realizacja wymagała najwyższych nakładów w 2021 r. były: Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I (2 999 277 zł), Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) – przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej (1 000 000 zł) oraz Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków (784 271 zł).

W sprawozdaniu znaleźć można informacje na temat wszystkich projektów BO realizowanych w 2021 r. - w formie tabeli.

Pełna treść sprawozdania: