Edukacja

07.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dzieci w trakcie zabawy
Dzieci w trakcie zabawy
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Tę część raportu poświęcono m.in. rozwojowi gdańskiej sieci edukacyjnej, wyrównywaniu szans w edukacji, formom wspierania rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

W 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, na funkcjonowanie placówek oświatowych silnie wpływała pandemia COVID-19. Okresowo wprowadzano naukę w formie zdalnej lub hybrydowej, przy czym czas trwania tych zmian zależał od wieku dzieci i etapu edukacji. Wdrażana od kilku lat Gdańska Platforma Edukacyjna (GPE) stanowiła duże ułatwienie zapewniając wszystkim nauczycielom i uczniom dostęp do oprogramowania umożliwiającego realizację lekcji online (m.in. MS Teams).

W kwietniu 2021 r. w Gdańsku odbyła się konferencja online pt. „Szkoła po pandemii”, której celem była analiza i wymiana doświadczeń oraz próba odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany przyniósł rok pandemii. Skierowana była do uczniów, nauczycieli, rodziców, urzędników samorządowych oraz instytucji zaangażowanych w gdańską edukację.  Uczestnicy wypracowali rekomendacje, które są wdrażane w gdańskich szkołach.

Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej i ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych, kontynuowane oraz inicjowane były projekty i programy, które przyczyniają się do budowania oferty edukacji i wychowania w Gdańsku. Do głównych obszarów rozwojowych należały: wzbogacanie dodatkowej oferty szkół, modernizacja infrastruktury, wsparcie społeczne i profilaktyka chorób oraz rozwijanie współpracy i komunikacji w społeczności edukacyjnej.

Kontynuowano zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach – w 2021 r. utworzono około 540 miejsc w przedszkolach publicznych. Ponadto powstało 5 nowych żłobków we współpracy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy. Aby wyrównać dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 dla osób aktywnych zawodowo i osób wracających na rynek pracy, kontynuowano program Gdański Bon Żłobkowy, tj. dopłatę w wysokości maksymalnie 500 zł do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wsparcie funkcjonuje od września 2019 r. W 2021 r. skorzystało z niego 1,3 tys. dzieci.

W 2021 r. realizowano działania wspierające kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów. We wrześniu rozpoczęto kampanię edukacyjną pod nazwą Gdańska Akademia Rodzica, która skierowana jest do rodziców i opiekunów i ma na celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych. Akademia była realizowana w formie webinarów prowadzonych przez specjalistów. Ponadto odbywały się spotkania – w formie wykładów połączonych z dyskusją - w ramach Gdańskiego Forum Rodziców. Dotyczyły m.in. budowania bliskości i kontaktu z dzieckiem, poznania metod regulacji trudnych emocji u rodziców i dzieci, tworzenia relacji w rodzinie.

Jednym z głównych kierunków polityki edukacyjnej miasta jest zapewnienie uczniom gdańskich placówek warunków, które istotnie przyczyniają się do odkrywania i wspierania talentów oraz zainteresowań młodych gdańszczan. Dodatkowe programy i projekty edukacyjne służą rozwijaniu kompetencji, postaw i zainteresowań w zakresie m.in. zdrowia, aktywności fizycznej, przedsiębiorczości, kultury czy aktywności obywatelskiej. Były to m.in. Gdańska Akademia Przedszkolaka, Akademia Gdańskich Lwiątek, Fitklasa, Gdańska Akademia Filozofii.

Kontynuowany był projekt GratoSfera, w ramach którego przy szkołach powstają miejsca swobodnej i kreatywnej zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci z klas 0–III. Strefy składają się z kontenera, w którym gromadzone są przedmioty do zabawy (rzeczy uznane za niepotrzebne, tzw. graty, np. plastikowe rury i pudła, drewniane skrzynie, beczki, drewniane szpule, opony, siatki, tkaniny), oraz z niewielkiego terenu zieleni. W 2021 r. w projekcie uczestniczyło 20 szkół podstawowych.

Projekt „Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego daje szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji uczniów gdańskich szkół branżowych. Wsparcie udzielane jest w formie doradztwa zawodowego, staży oraz kursów i szkoleń specjalistycznych. W 2021 r. podpisano 793 umowy na realizację staży i praktyk zawodowych, a zakończono i rozliczono 662.

Coroczny Gdański Tydzień Zawodowca odbył się w 2021 r. po raz pierwszy w formule online, dzięki czemu – pomimo pandemii – uczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogli zapoznać się z ofertą szkół branżowych i techników. Tydzień zawodowca to cykl wydarzeń, podczas którego uczniowie i ich rodzice mogą przyjrzeć się, jak funkcjonują te szkoły oraz w jakich profesjach kształcą.