Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Chełm
Powierzchnia: 3,89 km2
Liczba ludności: 32099 osób
Gęstość zaludnienia: 8252 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Chełm
737 813 zł
w tym Zielony Budżet Obywatelski 147 563 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy V

58 322 52 04
ul. Wilanowska 2
Kierownik Referatu – Adam Bieliński
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji I w Gdańsku

58 321 67 22
ul. Platynowa 6F
Komendant komisariatu – nadkom. Celina Bemowska

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy

Dębowska Katarzyna

Ferenc-Malinowska Małgorzata

Goczewska Halina

Grzegorczyk Hubert

Knapiński Henryk

Kosecki Grzegorz

Kuklińska Julita

Kwidzinska Agnieszka

Leszczyńska Joanna

Menczykowski Marian

Ochocki Marian

Olechnowicz Krzysztof

Piontecki Filip

Rezmer Agnieszka

Rożek Anna

Sowa Wojciech

Stankiewicz Marian

Wiśniewski Grzegorz

Wnorowski Piotr

Zalewski Tomasz

Żebrowski Tadeus

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Rezmer Agnieszka

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Rożek Anna

Członek Zarządu
Dębowska Katarzyna

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Kuklińska Julita

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Wiśniewski Grzegorz

Siedziba 
ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk

Telefon
(58) 300-04-65

E-mail: 
chelm@radadzielnicy.gdansk.pl
radachelm@gmail.com

Portal
www.radadzielnicychelm.pl   

Dyżury
w pierwszą środę miesiąca godz. 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1051/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1162/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1350/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/56/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/123/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy