Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Osowa
Powierzchnia: 14,13 km2
Liczba ludności: 15393 osób
Gęstość zaludnienia: 1089 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Osowa
490 000 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy IV

58 344 32 84
ul. Orfeusza 2
Kierownik Referatu – Tomasz Zubek
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji IX w Gdańsku

58 521 11 22
ul. Balcerskiego 35
Komendant komisariatu – nadkom. Remigiusz Wierzba

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 6
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy

Baczyńska-Rostkowska Aneta

Bednarska Monika

Biernat Małgorzata

Feldzensztajn Artur

Karpiński Waldemar

Knitter Bartosz

Komorowska Katarzyna

Kosmulska Sławina

Krajka Renata

Krzemiński Stanisław

Ludwichowski Piotr

Stefański Bartosz

Sumiła Karolina

Wilczewska Magdalena

Zarzycki Paweł

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Stefański Bartosz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Krzemiński Stanisław

Członek Zarządu
Bednarska Monika

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Karpiński Waldemar

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Biernat Małgorzata

Siedziba 
ul. Balcerskiego 35, 80-299 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 554-54-20

E-mail: 
osowa@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.rada.osowa.com

Facebook
Rada Dzielnicy Osowa 

Dyżury
codziennie 18:00-19;00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1062/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

Uchwała nr LVII/1352/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r. 

Uchwała nr V/67/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r. 

Uchwała nr VI/134/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.