Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Letnica
Powierzchnia: 4,03 km2
Liczba ludności: 1280 osób
Gęstość zaludnienia: 318 os/km2
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
173 000 zł
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel.: (+48 58) 323 67 13
fax: (+48 58) 526 80 74
e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl

Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy II

58 301 30 11 wew. 150
ul. Elbląska 54/60
Kierownik Referatu – Grzegorz Pawlak
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji VI w Gdańsku

58 521 17 22
ul. Kasztanowa 6
Komendant komisariatu – kom. Marek Włodarczyk

www.gdansk.policja.gov.pl/
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 1
Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia-Św. Wojciech-Lipce
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy
Teresa Adamczyk, Tomasz Baj, Andrzej Baj, Małgorzata Bury, Edyta Habkowska, Marzena Kolmer, Arkadiusz Kornaś, Dariusz Koziciński, Szymon Kułak, Adam Marczyński, Adrian Synowerski, Grzegorz Wrzosek, Marzena Wrzosek, Małgorzata Zięba, Paweł Zubrzycki

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Andrzej Baj

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Edyta Habkowska

Przewodniczący Rady Osiedla
Dariusz Koziciński

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Małgorzata Zięba

Siedziba 
ul. Uczniowska 22, 80-531 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 753-52-94

E-mail:
letnica@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
brak

Dyżury
środa 18:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1055/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1166/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1354/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/60/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/127/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.