Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
Przymorze Małe
Powierzchnia: 2,27 km2
Liczba ludności: 15251 osób
Gęstość zaludnienia: 6719 os/km2
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic

Aleksandra Stefańska 
Biuro Prezydenta, Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 337c
tel.: (+48 58) 323 65 46

Gdańskie Centrum Kontaktu
tel.: 58 52 44 500
e-mail.: kontakt@gdansk.gda.pl

baner
Kwota budżetu dla projektów w dzielnicy
Przymorze Małe
457 554 zł
w tym Zielony Budżet Obywatelski 91 511 zł
Informator dzielnicowy
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy I

58 556 32 30, 58 553 47 60
ul. Gospody 2c
Kierownik Referatu – Paweł Zabrocki
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji V w Gdańsku

58 521 12 22
ul. Obrońców Wybrzeża 19
Komendant komisariatu – mł. insp. Dariusz Janicki

www.gdansk.policja.gov.pl
Radni miejscy w dzielnicy
Okręg wyborczy Nr 5
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
Rada dzielnicy

Skład Rady Dzielnicy

Czarzasta Anna

Grandzicka Justyna

Hodorowicz Kamil

Hornung Krzysztof

Kowalczyk Andrzej

Kwacz  Dorota

Labenz Agnieszka

Lewkoprzemysław

Łapińska Maria

Mickun Marcin

Szczepański Adam

Sztark Urszula

Urbańska Justyna

Widźgowski Kazimierz

Wulnikowska Teresa

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marcin Mickun

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Łapińska Maria

Członek Zarządu
Hodorowicz Kamil, Kazimierz Widźgowski 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Kowalczyk Andrzej

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Kwacz  Dorota

Siedziba 
ul. Czerwony Dwór 25 (pok. 11), 80-376 Gdańsk

Telefon:
(58) 58 573-59-96

E-mail: 
rada@przymorzemale.com.pl
przymorzemale@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.przymorzemale.com.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Małe 

Dyżury
każda środa 12:00-13:00 oraz 18:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1065/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1190/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1364/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/70/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/137/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Polecamy